Accent (symbool)

Het accent is een symbool dat in de wis- en natuurkunde gebruikt wordt.

Leestekens
aanhalingstekens („ ”, “ ”, " ", ‘ ’, ' ' )
accolade ( { } )
afbreekteken ( - )
apostrof ( )
beletselteken ( )
dubbelepunt ( : )
gedachtestreepje of
kastlijntje
( , )
guillemets ( « » )
haakjes ( ( ), [ ], ⟨ ⟩ )
komma ( , )
koppelteken ( - )
liggend streepje ( -, , , _ )
omgekeerd uitroepteken ( ¡ )
omgekeerd vraagteken ( ¿ )
punt ( . )
puntkomma ( ; )
schuine streep ( / )
uitroepteken ( ! )
vraagteken ( ? )
weglatingsstreepje ( - )
Woordscheiding
hoge punt ( · )
spatie (   )
Algemene typografie
ampersand ( & )
apenstaartje ( @ )
asterisk ( * )
backslash ( \ )
bullet ( )
accent ( )
caret/dakje ( ^ )
emoticon ( :-) )
gelijkteken ( = )
graad ( ° )
hekje ( # )
munteenheidsteken ( ¤ )
obelisk ( , )
paragraafsymbool ( § )
alineateken ( )
procentteken ( % )
promille ( )
tilde ( ~ )
trema ( ¨ )
umlaut ( ¨ )
laag streepje/underscore ( _ )
sluisteken ( |, ¦ )
Ongebruikelijke typografie
asterisme ( )
lozenge ( )
interrobang ( )
ironieteken ( Ironie.png )
referentieteken ( )
dusteken ( )
zero-width space ( ​ )

Het teken heeft, naargelang de context, verschillende betekenissen, bijvoorbeeld die van minuut, boogminuut of afgeleide. Het teken komt voor in een enkelvoudige vorm, als dubbel accent of zelfs driedubbel. Zo heeft een dubbel accent de betekenis seconde of boogseconde.

Verwarring met andere tekensBewerken

De apostrof is een leesteken dat er oorspronkelijk als een kleine komma uitzag, maar tegenwoordig officieel idem accent. Dit is officieel besloten door de komst van schrijfmachines, daar waar de klavierruimte beperkt was.

Verder wordt accentteken door moderne computersoftware vaak in enkel openend of sluitend aanhalingsteken veranderd, afhankelijk van de context, al is dit foutievelijk.

UnicodeBewerken

De volgende karakters zijn opgenomen in Unicode, vanaf versie 1.0 tenzij anders aangegeven:

codepunt naam
U+2032 accent[noot 1]
U+2033 dubbel accent
U+2034 driedubbel accent
U+2035 omgekeerd accent
U+2036 omgekeerd dubbel accent
U+2037 omgekeerd driedubbel accent
U+2057 vierdubbel accent (sinds 3.2)