Kronecker-product

Het kronecker-product, aangeduid met , van twee matrices is in de wiskunde een nieuwe matrix die ontstaat door elk element van de eerste matrix te vervangen door het product van dat element met de tweede matrix. De beide matrices mogen willekeurige afmetingen hebben. Het kronecker-product is een speciale vorm van een tensorproduct en moet niet verward worden met de gewone matrixvermenigvuldiging.

GeschiedenisBewerken

Het kronecker-product is genoemd naar de Duitse wiskundige Leopold Kronecker. Er is echter weinig historisch bewijs dat Kronecker de eerste was die het begrip gebruikte en in het verleden werd het kronecker-product soms de Zehfuss-matrix genoemd, naar Johann Georg Zehfuss.

DefinitieBewerken

Het kronecker-product van de  -matrix   en de  -matrix   is de  -blokmatrix

 

Expliciet:

 

VoorbeeldenBewerken

 .
 

EigenschappenBewerken

Bilineair, associatief en distributief ten opzichte van de optellingBewerken

 
 
 
 
 

waarin   en   matrices zijn en   een scalair.

Het kronecker-product is niet commutatief omdat in het algemeen   en   verschillende matrices zijn.   en   zijn wel permutatie-equivalent omdat er permutatiematrices   and   bestaan zodanig dat