Tensorproduct

mechanisme de lineaire algebra om twee vectorruimten te combineren tot een nieuwe vectorruimte

In de lineaire algebra is het tensorproduct een mechanisme om twee vectorruimten te combineren tot een nieuwe vectorruimte. De nieuwe vectorruimte biedt op natuurlijke wijze een domein aan willekeurige bilineaire afbeeldingen die uitgaan van het cartesisch product van de twee vectorruimten.

Alle betrokken vectorruimten hebben hetzelfde scalairen-lichaam.

VoorbeeldBewerken

Eenvoudig voorbeeld met 1x2 matrices:

 

Complexer voorbeeld met 2x2 matrices:

 

DefinitieBewerken

Laat   en   twee vectorruimten over hetzelfde lichaam (Ned) / veld (Be)   zijn en   en   respectievelijk bases van deze ruimten. De vectorruimte   over   heet het tensorproduct van   en  , genoteerd

 ,

of uitdrukkelijker

 ,

als er in   een basis is die eenduidig geïdentificeerd kan worden met het cartesisch product   van beide bases. Het element dat overeenkomt met   wordt formeel genoteerd als

 

en heet tensorproduct van de beide basisvectoren. Deze tensorproducten vormen een nieuw soort elementen, die op formele wijze een combinatie zijn van de basisvectoren.

Het is nu mogelijk ook voor twee vectoren hun tensorproduct te definiëren. Voor de vectoren

  en  

is hun tensorproduct gedefinieerd door:

 .

NB. De notatie met bovenindices voor de coördinaten is in de tensorrekening gebruikelijk, zie covariant en contravariant.

De elementen van de vorm   brengen de vectorruimte   voort.

DimensieBewerken

Voor eindigdimensionale vectorruimten geldt:

 

Dit in tegenstelling tot het cartesisch product van vectorruimten, waarvoor geldt:

 .

ToepassingenBewerken

In de natuurkunde, en dan vooral in de analytische mechanica en de relativiteitstheorie, wordt veelvuldig gebruikgemaakt van tensoren. Het daar gehanteerde tensorbegrip komt overeen met het hierboven geschetste begrip, toegepast op een eindig aantal exemplaren van de raakbundel TM (en zijn duaal, de co-rakende bundel  ) van een Riemann-variëteit M. In die context is een tensor van rang n een sectie van het tensorproduct van n dergelijke bundels. De coördinaten van een dergelijke sectie worden gegeven door een stel van

 

functies die aan bepaalde transformatiewetten voldoen bij overgang naar een ander stel basisvectoren. Het onderscheid tussen "covariant" en "contravariant" slaat dan op het onderscheid tussen de rakende bundel en de co-rakende bundel.

VeralgemeningBewerken

Er bestaat een veralgemening van het tensorproduct tot willekeurige modulen over een commutatieve ring R.

Het universeel object dat canoniek alle  -voudige tensorproducten van een vectorruimte V met zichzelf omvat voor

 ,

noemt men de universele algebra of tensoralgebra over V.