Hoofdmenu openen

Koninklijke Militaire School (Nederland)

Nederland
Koninklijke Militaire School KMS Logo

De Koninklijke Militaire School (KMS), is in Nederland de bakermat voor onderofficieren. De KMS valt direct onder de commandant van het Opleidings- en Trainingscommando (OTCo). De school is gevestigd op de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo. Gebouwd kort voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog biedt de kazerne sinds het begin van de jaren 50 onderdak aan de onderofficiersopleiding van ‘het leger'. In eerste instantie aan de Onderofficiers School (OOS), die in 1952 vanuit Wezep naar Weert verhuisde en later aan de Koninklijke Militaire School (KMS), zoals de opleiding sinds 1961 officieel heet. Sindsdien is de initiële algemene beroepsonderofficiersopleiding van het Commando Landstrijdkrachten ondergebracht in de KMS. Midden jaren 90 werden daar alle algemene onderofficiersloopbaanopleidingen aan toegevoegd. In 2002 verhuisde scholengemeenschap Het College waardoor de kazerne uitgebreid zou kunnen worden. In 2006 werd ook het museum Regiment Limburgse Jagers op de kazerne gehuisvest.

Alle opleidingen worden modulair volgens competentiegericht en probleemgestuurd onderwijs gegeven.

De opleiding tot Sergeant/WachtmeesterBewerken

Dit is de Initiële Vorming Onderofficieren (IVO), deze bestaat uit de volgende modules:

  • IVO1 ten behoeve van de basismilitaire vaardigheden en kennismaking met leidinggeven binnen de landmacht. Deze module moet alleen gevolgd worden door mensen die direct uit de burgermaatschappij komen en gesolliciteerd hebben bij de KMS. Aan het einde van de IVO1 moeten er proeven van bekwaamheid afgelegd worden.
  • IVO2 bestaat uit een vervolg op basismilitaire vaardigheden, kennismaking met basis groepstaken en de twee belangrijkste onderwerpen: EIB (Elementaire Instructie Bekwaamheid) en Cotra (commandovoerings en troepenaansturing). Bij aanvang van deze module stromen de soldaten en korporaals met dienstervaring in.
 
Van Horne Kazerne
  • IVO3 is de module waarin de kennis en toepassing van basisgroepstaken, gespreks- en begeleidingstechnieken, EIB en uiteraard Cotra wordt verdiept. In deze module wordt het fysiek ook steeds zwaarder. De laatste oefening in deze module is een exfiltratie.[1] In deze module moet de aspirant-onderofficier (AO) zich bewijzen in alle competenties. Een onvoldoende betekent geen toelating tot IVO4.
  • IVO4 is eigenlijk de proeve van bekwaamheid voor de gehele opleiding. Hierin wordt elke AO getoetst op zijn kunnen. Na behalen van deze module wordt de AO bevorderd tot Sergeant titulair of Wachtmeester titulair).
  • Vaktechnische opleiding (VTO): de opleiding specifiek voor het wapen- of dienstvak waarvoor de AO bestemd is. Na deze opleiding wordt de AO Sergeant of Wachtmeester effectief. Deze vaktechnische opleiding duurt tussen de 6 maanden en de 4 jaar, naargelang de keuze van het wapen en/of de dienst.

Opleiding tot Leidinggevend Korporaal (OLK)Bewerken

 
Baretembleem van de KMS

Om leidinggevend korporaal te worden bestaat sinds enige jaren de OLK. Hierin worden de vaardigheden en kennis op het gebied van Cotra en EIB geïnstrueerd en getraind. Deze opleiding en voldoende dienst ervaring kan vrijstelling geven voor de modules 1 en 2.

Verdere Vormingen (VEVO)Bewerken

Ook voor ervaren onderofficieren worden er opleidingen gegeven. Primaire Vorming (PV) ten behoeve van de Sergeanten/Wachtmeesters der eerste klasse. Secundaire Vorming (SV) ten behoeve van de Sergeant-majoors/Opperwachtmeesters Tertiaire Vorming (TV) ten behoeve van oudere onderofficieren te volgen ca. 10 jaar na de SV. Joint Tertiaire Vorming (JTV) ten behoeve van Adjudanten die Stafadjudant gaan worden. Indien men op de functie van bataljons adjudant geplaatst wordt gaat men de BA cursus volgen.

School voor Leiderschaps en Opleidingskunde (SLO)Bewerken

Veel aanvullende cursussen worden hier gegeven, 75% ten behoeve van Onderofficieren.

Sluiting van de Van HornekazerneBewerken

Eind mei 2011 maakte de minister van Defensie bekend de Van Hornekazerne wegens bezuinigingen te willen sluiten. Toenmalig minister Hillen van Defensie wilde de school verhuizen naar Ermelo. Naast militairen werkten er ongeveer honderd burgers op de kazerne in Weert. Tegen de sluiting van de laatste kazerne in Limburg maakten de gemeenteraad en burgemeester Dijkstra bezwaar. Op 19 december 2014 is de kazerne niettemin gesloten. Kolonel Ton Nijkamp, de commandant van de KMS, nam tijdens een ceremonie het vaandel in ontvangst uit de handen van de burgemeester van Weert, onder toeziend oog van (oud-)militairen, betrokken inwoners en een klein peloton leerlingen. Het militair personeel is verhuisd naar de Jan van Schaffelaerkazerne in Ermelo. Het museum en monument van de Limburgse Jagers is verhuisd naar Oirschot.