Concave polygon vertex classification.svg

Een knooppunt of vertex is het punt waar twee rechte stukken van een open of gesloten veelhoek bij elkaar komen. In de grafentheorie wordt het ook wel kortweg een knoop genoemd; in de meetkunde spreekt men bijna altijd van hoekpunt.

In driedimensionale computer graphics is een vertex een punt in de ruimte op een zekere plaats. Deze plaats wordt in het algemeen aangeduid met x-, y- en z-coördinaten. Aan een dergelijk punt worden vaak nog andere eigenschappen toegekend zoals kleur, transparantie e.d.

De vertex is een van de basisprincipes van de polygonale modellering. Twee vertexen (soms wordt ook vertices gezegd) samen definiëren een lijnstuk, drie vertexen definiëren een vlak.

In de sterrenkunde is de vertex het hoogste punt van de schijf van de maan of een planeet. Maar het staat ook voor het hoogste punt aan de hemel waarheen sterren zich schijnen te bewegen.