Dimensie (lineaire algebra)

lineaire algebra

De dimensie van een vectorruimte is het aantal vectoren waaruit de basis van die vectorruimte is opgebouwd. De dimensie van een vectorruimte over een lichaam (Ned) / veld (Be) wordt geschreven als of als . Het kan worden bewezen dat iedere willekeurige basis van een vectorruimte uit hetzelfde aantal vectoren bestaat. De kardinaliteit, het aantal elementen van de basis is voor dezelfde vectorruimte dus altijd hetzelfde. Een minimaal voortbrengend deel of een maximaal vrij deel vormt steeds een basis.

Voorbeelden

bewerken
  • De dimensie van een vectorruimte is een abstract begrip, maar komt overeen met onze intuïtie van dimensie in het dagelijkse leven.
  • De dimensie van een affiene ruimte is dezelfde als die van de bijbehorende vectorruimte.
  • Een vectorruimte   met een eindig aantal voortbrengende vectoren heet eindigdimensionaal. Anders heet   oneindig-dimensionaal.
  • De euclidische ruimte   heeft een basis die bestaat uit de eenheidsvectoren: (1,0,0),(0,1,0) en (0,0,1).
  • De dimensie is dus 3:   Meer in het algemeen geldt dat   en nog algemener geldt   voor enig lichaam (Ned) / veld (Be)  .
  • De complexe getallen   zijn zowel een reële als een complexe vectorruimte. Er geldt   en  . De dimensie van een vectorruimte is dus mede afhankelijk van het onderliggende lichaam.
  • De enige vectorruimte met dimensie 0 is {0}, de vectorruimte, die uitsluitend uit haar nul-element bestaat.
  • De fractale dimensie en hausdorff-dimensie lijken veel op elkaar.

Websites

bewerken