Klasse (biologie)

taxonomische rang boven de rang van orde

In de taxonomie, de indelingsleer van de systematiek in de biologie, is een klasse een taxonomische rang of een taxon in die rang. Een klasse bestaat uit een of meer ordes. Een of meer klassen vormen een stam.

Verschillende niveaus van het wetenschappelijk classificatiesysteem.LevenDomein (biologie)Rijk (biologie)Stam (biologie)Klasse (biologie)Orde (biologie)Familie (biologie)Geslacht (biologie)Soort
Verschillende niveaus van het wetenschappelijk classificatiesysteem.

De hiërarchie van de acht belangrijkste taxonomische rangen. Een rijk bevat een of meer klassen. Tussenliggende rangen zijn niet afgebeeld.

In de syntaxonomie, de indelingsleer van de synsystematiek van de vegetatiekunde, is een klasse de hoogste rang of een syntaxon in die rang. Een klasse bestaat uit een of meer ordes.

Onderverdelingen bewerken

Een klasse kan onderverdeeld worden, maar niet alle rangen worden bij ieder taxon steeds gebruikt.

Naam taxon Betekenis prefix Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3[1] Voorbeeld 4
Klasse Mammalia Maxillopoda Sauropsida Diplopoda
Onderklasse
(subklasse)
sub: onder Theria Eumalacostraca Avialae
Infraklasse infra: onder
Subterklasse
(zoölogie)
subter: onder
Parvoklasse parvus: klein, onbelangrijk Neornithes
-

Zie ook bewerken