Kansgenererende functie

In de kansrekening is de kansgenererende functie van een discrete stochastische variabele met natuurlijke getallen als waarden, een machtreeks met de verschillende kansen als coëfficiënten.

DefinitieBewerken

Als   een discrete stochastische variabele is met uitsluitend natuurlijke getallen als waarden, is de kansgenererende functie van   gedefinieerd als:

 

EigenschappenBewerken

Genereren van kansenBewerken

De kansgenererende functie genereert inderdaad de kansen:

 

Gelijke verdelingBewerken

Omdat de kansgenererende functie eenduidig met de kansen verbonden is, hebben twee stochastische variabelen dezelfde verdeling als hun kansgenererende functies gelijk zijn.

Momentgenererende functieBewerken

Tussen de kansgenererende functie en de momentgenererende functie bestaat de volgende relatie:

 

Som van twee stochastische variabelenBewerken

De kansgenererende functie van de som   van twee onderling onafhankelijke stochastische variabelen is het product van de beide afzonderlijke kansgenererende functies, immers:

 


VoorbeeldenBewerken

Ontaarde verdelingBewerken

De kansgenererende functie van een in het punt   ontaarde verdeling, waarvoor dus  , is

 

Bernoulli-verdelingBewerken

De kansgenererende functie van de bernoulli-verdeling met parameter  , is

 

Binomiale verdelingBewerken

De kansgenererende functie van de binomiale verdeling met parameters   en  , is

 

Merk op dat dit de  -de macht is van de kansgenererende functie van de Bernoulli-verdeling, in overeenstemming met een van de bovengenoemde eigenschappen.

Geometrische verdelingBewerken

De kansgenererende functie van de geometrische verdeling met parameter  , is

 

Negatief-binomiale verdelingBewerken

De kansgenererende functie van de negatief-binomiale verdeling met parameters   en  , is

 

Merk op dat dit de  -de macht is van de kansgenererende functie van de geometrische verdeling, in overeenstemming met een van de bovengenoemde eigenschappen.

Poisson-verdelingBewerken

De kansgenererende functie van de poisson-verdeling met parameter  , is