Insulindeweg

straat in Amsterdam-Oost

De Insulindeweg in Amsterdam-Oost kreeg zijn naam in 1923 en werd vernoemd naar de Insulinde, de naam die Multatuli had gegeven aan het toenmalige Nederlands Oost-Indië, afgeleid van het Latijnse 'insula' = eiland. De naam verwijst naar de door Multatuli in de Max Havelaar gebruikte benaming voor Oost-Indië (het tegenwoordige Indonesië): Insulinde. De eilanden van dit Insulinde zijn de naamgevers van de straten in de Indische Buurt.

De Insulindeweg loopt vanaf het spoorwegviaduct van het Muiderpoortstation, bij de Celebesstraat, tot aan de Flevoweg bij de Kramatweg. De straat vormt de belangrijkste oost-west lopende hoofdstraat in de Indische Buurt. Door stadsvernieuwing is een groot deel van de oorspronkelijke bebouwing uit de jaren twintig in de jaren tachtig vervangen door nieuwbouw. Een van de markantste gebouwen de 'Billen van Wijdeveld', een voorbeeld van de Amsterdamse School-stijl. Het is in 1991 gesloopt vanwege mankementen aan de paalfundering. Het werd vervangen door nieuwbouw in dezelfde stijl, dat bekend staat als 'De Smaragd'. Het was in de 21e eeuw het laatste blok oudbouw dat werd vervangen.

In 1939 verschenen de eerste trams in de straat, toen lijn 6 vanaf het Oosterpark via de Wijttenbachstraat werd verlengd naar het nieuwe Muiderpoortstation, naar de lus Toministraat - Celebesstraat. Tussen 1940 en 1955 reed lijn 11 door de straat vanaf het Muiderpoortstation tot aan de lus bij de Soembawastraat. Vanaf 1945 nam lijn 3 de plaats in van lijn 6 (lus Toministraat - Celebesstraat).

In 1980 werd de 25 jaar eerder opgebroken trambaan over de Insulindeweg herlegd tot aan de Flevoweg en ging lijn 3 doorrijden naar het Flevopark. Ook lijn 10 ging vanaf de Molukkenstraat via de Insulindeweg naar het Flevopark. In 1986 gingen lijn 6 en 10 elk in tegengestelde richting over de weg rijden. In 1989 werd lijn 3 vervangen door lijn 14 en heeft lijn 3 weer zijn eindpunt bij het Muiderpoortstation. In 1998 werd lijn 6 vervangen door lijn 7 en in 2004 verdween lijn 10 uit de straat. Op 22 juli 2018 werd lijn 7 vervangen door lijn 3 net als van 1980-1989.