De Hemptinne

(Doorverwezen vanaf Huis de Hemptinne)
Kapel in Maaltebruggekasteel

De Hemptinne is een Belgisch geslacht afkomstig van het plaatsje Hemptinne-lez-Éghezée en daarnaar vernoemd.

GeschiedenisBewerken

In 1737 werd de titel baron toegekend (met impliciete adelsverheffing of -erkenning) door keizer Karel VI aan Guillaume de Hemptinne (familietak in 1804 uitgedoofd).

Verschillende takken zijn in de negentiende en twintigste eeuw in de adelstand verheven:

 • in 1886 adelsverheffing met de titel graaf voor Joseph de Hemptinne;
 • in 1888 adelsverheffing voor Jules de Hemptinne en voor Charles de Hemptinne;
 • in 1892 adelsverheffing met de titel barones voor Louise de Hemptinne (1826-1901), dochter van Felix de Hemptinne-Lousberg, echtgenote van baron en senator Jean Casier (1820-1892);
 • in 1991 adelsverheffing voor Jean de Hemptinne.

Het geslacht telt vanaf de 19e eeuw onder meer een aantal textielfabrikanten, parlementsleden, hoogleraars, een bisschop, missionarissen en militairen.

GenealogieBewerken

 • Jean-Lambert de Hemptinne (1740-1810), x Jeanne Drouin (1753-1787)
  • Clément de Hemptinne (1778-1853), lid van het Belgisch Nationaal Congres en burgemeester van Jauche, een plek die met de familie de Hemptinne verbonden is
  • Auguste-Donat de Hemptinne (1781-1854), apotheker en hoogleraar aan de ULB, x Marie-Antoinette de Lathuy (1791-1860)
   • Auguste de Hemptinne (1819-1882), x Julienne van Coillie (1822-1899)
    • André de Hemptinne (1863-1906), x Juliette Gobert (1880-1952)
     • Adrien de Hemptinne (1902-1963), x Rosa Leidermann (1914-1989)
      • Jean de Hemptinne (zie hierna)
  • Felix-Joseph de Hemptinne (1783-1848), x Henriette Lousbergs (1796-1827)
   • Charles de Hemptinne (zie hierna)
   • Joseph de Hemptinne (zie hierna)
   • Jules de Hemptinne (zie hierna)

Jean de HemptinneBewerken

Jean André Abel de Hemptinne (Lusambo, 12 december 1945) werd in 1991 in de erfelijke adel verheven en werd meteen, als afstammeling van een oudere voorvader, hoofd van de familie de Hemptinne.

Hij was arts, gespecialiseerd in intensieve zorgen en spoedgevallen. Hij trouwde met Frédérique Taca (1949) en ze kregen twee zoons en een dochter.

Charles de HemptinneBewerken

 • Charles de Hemptinne (Gent, 12 mei 1816 - 6 augustus 1905), zoon van industrieel Felix de Hemptinne en van Henriette Lousbergs, trouwde in 1851 met Eugénie Walravens (1823-1899). Hij werd in 1888 in de erfelijke adel opgenomen en in 1894 kreeg hij de titel graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij was kolonel-commandant van de Burgerwacht in Gent en voorzitter van het college van de censoren van de Nationale Bank.
  • Ferdinand Charles de Hemptinne (1854-1927), industrieel, voorzitter van het discontokantoor van de Nationale Bank in Gent, voorzitter van de administratieve commissie voor de gevangenissen in Gent, trouwde met Georgine du Bois d'Aische (1857-1927), dochter van volksvertegenwoordiger Adolphe du Bois d'Aische.
   • Raoul de Hemptinne (Gent, 1884 - concentratiekamp Flossenbürg, 1 maart 1945) was burgemeester van Zevergem en afgevaardigd bestuurder van FLORIDA. Hij trouwde met Yvonne de Pelichy (1890-1980) die na hem burgemeester van Zevergem werd. Ze kregen zes kinderen.
    • Ferdinand Léon de Hemptinne (1916-1976) trouwde met Marie-Louise Casier (1919-2013) en ze kregen vier kinderen, met afstammelingen tot heden. Hij promoveerde tot doctor in de rechten, was industrieel en voorzitter van de nv La Lys. Tijdens de Tweede Wereldoorlog trad hij toe tot het Verzet en werd gevangengenomen. In 1959 werd hem de titel graaf toegekend, overdraagbaar bij eerstgeboorte, in 1962 ook overdraagbaar op zijn tweede zoon.
   • Philippe de Hemptinne (1895-1966), gewapend weerstander tijdens de Tweede Wereldoorlog, trouwde met Andrée Maertens de Noordhout (1898-1985), die eveneens tot het Verzet toetrad. Ze kregen een zoon en twee dochters, met afstammelingen de Hemptinne tot heden.
   • Hubert de Hemptinne (Gent 1904 - concentratiekamp Nauen mei 1945) trouwde met Denise Rottiers (1910- ). Beiden traden toe tot het Verzet en hij bekocht het met zijn leven. Ze kregen drie kinderen, met afstammelingen de Hemptinne tot heden.
  • Louis de Hemptinne (1855-1913), volksvertegenwoordiger, trouwde met Marie Morren.
  • Eugène de Hemptinne (1857-1930) promoveerde tot doctor in de rechten en werd voorzitter van het college van censoren van de Nationale Bank en bestuurder van de Algemene Spaar- en Lijfrentekas. Hij trouwde met Alice de Kerchove de Denterghem (1859-1933). Ze kregen zeven kinderen, met talrijke afstammelingen tot heden.
  • Alexandre-Paul de Hemptinne (1866-1955) verkreeg in 1954 de titel graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde met Elsé de Kerchove de Denterghem (1873-1939).
   • Christine de Hemptinne (1895-1984), stichter, voorzitter en erevoorzitter van de wereldfederatie van de verenigingen voor katholieke meisjes en voorzitter van het Vrouwenverbond voor Katholieke Actie.
   • graaf Marc de Hemptinne (1902-1986), nucleair fysicus, getrouwd met Suzanne de Hemptinne (19089-1984). Ze kregen zeven kinderen.
    • graaf Xavier de Hemptinne (1932-2012), scheikundige, fysicus en hoogleraar.
    • Charles de Hemptinne (1933-2017), aalmoezenier van de buitenlandse studenten in Gent, secretaris van het bisdom Gent, titularis kanunnik van het Sint-Baafskapittel, te Gent.
    • Alex de Hemptinne (°1937), medicus, hoogleraar.
    • Bernard de Hemptinne (°1944), medicus, chirurg en hoogleraar, voorzitter van de Vereniging van de Belgische adel.

Joseph de HemptinneBewerken

 
Een altaarstuk aangekocht in 1859 door Joseph de Hemptinne en verkocht na de dood van diens zoon Paul in 1921. Nu eigendom van het Rijksmuseum, Amsterdam
 
Bekendmaking van de terdoodveroordeling van Joseph de Hemptinne (1859-1942)
 • Joseph de Hemptinne (Gent, 28 juli 1822 - 25 januari 1909) industrieel, medestichter van de Sint-Lucasscholen.
  • Félix de Hemptinne (1849-1913) of Dom Hildebrand, abt van de Abdij van Maredsous en primaat van de gehele benedictijner orde vanaf 1893.
  • Paul de Hemptinne (1851-1923), x Idalie de Meeùs (1852-1921), voorzitter van het directiecomité van de Sint-Lucasscholen.
   • Charles de Hemptinne (1876-1976), x Jeanne Surmont de Volsberghe (1879-1961).
    • Jacques de Hemptinne (1901-1982), burgemeester van Afsnee, voorzitter van het Instituut Sint-Lucas, x barones Paule van der Straeten Waillet (1907-1985).
    • Suzanne de Hemptinne (1909-1984), x Marc de Hemptinne.
   • Félix de Hemptinne (1876-1958), Benedictijn en apostolisch vicaris van Katanga (Belgisch-Kongo).
  • Joseph de Hemptinne (1859-1942), burgemeester van Sint-Denijs-Westrem, werd in 1915 door de Duitse bezetter ter dood veroordeeld (niet uitgevoerd). Hij verkreeg in 1921 de titel graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde met barones Henriette de Moffarts (1861-1901) en met Madeleine Surmont de Volsberghe (1875-1949). Met afstammelingen tot heden.
  • Jean-Baptiste de Hemptinne (1861-1934), verkreeg in 1920 de titel graaf, overdraagbaar bij eerstgeboorte. Hij trouwde met Léonie Jooris (1868-1928). Ze kregen acht kinderen, met afstammelingen tot heden.

Jules de HemptinneBewerken

 • Jules de Hemptinne (1825-1922), volksvertegenwoordiger, werd in 1888 in de erfelijke adel opgenomen. Hij was getrouwd met Leonie de Smet de Naeyer (1831-1900) en ze kregen acht kinderen. Met talrijke afstammelingen tot heden.

KasteelBewerken

In het begin van de 19de eeuw diende het Maaltebruggekasteel als zomerverblijf voor de familie de Hemptinne. In het kasteel bracht Jean Bethune neogotische muurschilderingen aan (1862–1864). De huiskapel van het kasteel is een van de markantste neogotische kapellen in de Nederlanden.

In 1940 werd het kasteel verlaten door de laatste eigenaar Charles de Hemptinne. Pas in 1955 werd het kasteel door de Stad Gent aangekocht.

Aangehechte familieBewerken

Niet alle de Hemptinnes behoren tot de hier behandelde adellijke takken. Er zijn ook nog andere nazaten de Hemptinne, zoals:

 • Thérèse de Hemptinne (° 1946), hoogleraar aan de Universiteit Gent, gespecialiseerd in geschiedenis van de middeleeuwen en hoogleraar paleografie, oorkondeleer en gendergeschiedenis. Getrouwd met hoogleraar en decaan geschiedenis Marc Boone.

LiteratuurBewerken

 • Généalogie de Hemptinne, in: Annuaire de la noblesse de Belgique, Brussel, 1888.
 • A. DE RIEMAECKER, Histoire et généalogie de la famille de Hemptinne, 1894.
 • R. SCHOORMAN, Descendance de Félix de Hemptinneet de Henriette Lousbergs, 1925.
 • Oscar COOMANS DE BRACHÈNE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 1990, Brussel, 1990.
 • Emiel LAMBERTS, Joseph de Hemptinne, in: Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques, 1990.
 • Bart DE WILDE, Famille de Hemptinne, in : Dictionnaire des patrons en Belgique, Brussel, 1996.
 • Guy SCHRANS, Vrijmetselaars te Gent in de XVIIIe eeuw, Gent, 1997.
 • Marie-Pierre D'UDEKEM D'ACOZ, Voor koning en vaderland. De Belgische adel in het verzet, Tielt, 2003.
 • Humbert DE MARNIX DE SAINTE ALDEGONDE, État présent de la noblesse belge, Annuaire 2007, Brussel, 2007

Externe linkBewerken