Sint-Baafskapittel

Het Sint-Baafskapittel is een kathedraalkapittel dat zetelt in de Sint-Baafskathedraal in de Belgische stad Gent. Het kapittel bestaat anno 2007 uit een aantal titulaire kanunniken.

Wapenschild kapittel
Winterkoorkledij van het kapittel, 2014
Kanunnik Petrus-Ludovicus Stillemans (1821-1902), erekanunnik en leraar van het Sint-Jozefsgesticht, in winter-koorkledij
Kanunnik Triest
De winter-koorkledij
Superior en kanunnik Raymond De Groote, in zomerkledij
Kanunnik van Crombrugghe

Het kapittel dateert uit de 16de eeuw en menig bekende kanunnik maakte er ooit deel van uit, zoals Petrus Jozef Triest, stichter van de Zusters van Liefde JM en de Broeders van Liefde, Guillaume De Smet en Felix Vercruyssen. De kapittels van Haarlem en Gent zijn verzusterd. De contacten tussen het Gentse en Haarlemse bisdom dateren uit de 15de eeuw.

Titulaire kanunniken bewerken

Deken en aartsdiaken van het Sint-Baafskapittel:

  • Ludo Collin, rector van de Sint-Baafskathedraal, voorzitter van de Kathedrale Kerkfabriek, kanselier

Aartspriester:

  • Flor Brondeel, gewezen deken van Gent, secretaris van het kapittel

Grootcantor:

Penintencier:

  • Jürgen François, gewezen directeur Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut, deken van Gent

Theologaal:


Leden:

Erekanunniken bewerken

Overleden kanunniken bewerken

Zie ook bewerken