De Hoofdmannenkamer was van de 15e tot de 18e eeuw een rechtsprekend en bestuurscollege dat was gevestigd in en werkte voor Groningen en de haar in eigendom toebehorende gebieden. Zij bestond aanvankelijk uit burgemeesters en raad van deze stad. Later werden vertegenwoordigers van de stad aangesteld. Deze vertegenwoordigers hoofdmannen genoemd, waren vier personen die werden aangewezen uit de oud-burgemeesters en raad.

De Hoofdmannenkamer vergaderde aanvankelijk op het stadhuis van Groningen. In 1749 werd haar naam gewijzigd in Hoge Justitiekamer van Stad en Lande. In 1652 stelden de Ommelanden een eigen Justitiekamer in Middelstum in, die echter niet lang bestaan heeft.

LiteratuurBewerken