Westerkwartier (landstreek)

streek in Groningen, Nederland
Dit artikel gaat over de landstreek Westerkwartier. Zie Westerkwartier (gemeente) voor de gemeente

Het Westerkwartier (Gronings: Westerkertaaier; in de streek zelf: Westerkertier, (verouderd) Fries ook Grinzer Wâlden) is een landstreek in de Nederlandse provincie Groningen. Het was tot 1798 een van de 'kwartieren' (districten) waarin de Groningse Ommelanden bestuurlijk waren verdeeld en bleef sindsdien als streek bekend. Sinds 2019 valt de streek vrijwel samen met de gelijknamige gemeente. Het gebied wordt begrensd door de Lauwers (tevens de grens met Friesland), Drenthe, het Reitdiep en de stad Groningen.

Locatie van het Westerkwartier in Groningen, gebaseerd op de definitie van de 19e-eeuwse gemeentegrenzen, over de gemeentegrenzen van 2018
Westerkwartier en onderkwartieren in geel
Oude kaart van Stad en Ommelanden in 1781, met het Westerkwartier in roze
Locatie van het Westerkwartier in de Zeven Friese Zeelanden.

GeografieBewerken

Het Westerkwartier dankt zijn naam aan zijn ligging als westelijkste van de drie Ommelanden. Het werd gevormd na de Reductie van 1594 uit de drie bestaande districten, die voortaan als onderdistricten van het Westerkwartier gingen fungeren:

Tot het einde van de vijftiende eeuw waren deze districten min of meer onafhankelijk. De drie landschappen Vredewold, Langewold en Humsterland maakten na 1536 deel uit van de Ommelanden Statenvergadering, maar bleven daarbinnen hun zelfstandigheid houden, naast Hunsingo en Fivelingo. Het Ommelander zegel en de munten die men liet slaan, bevatten dan ook de wapens van alle vijf de landschappen. Ook op kerkelijk vlak vormden deze drie districten tot 1559 samen met Achtkarspelen een afzonderlijk decanaat binnen het bisdom Münster. Na 1594 werd de classis Westerkwartier gevormd.

Om een einde te maken aan de aanhoudende conflicten werd in 1659 werd op last van de Staten Generaal een nieuwe indeling ingevoerd, die in 1749 weer werd afgeschaft. De nogal willekeurige grenzen van deze districten staan afgebeeld op de provinciekaart van Theodorus Beckeringh uit 1781.

Tegenwoordig omvat het Westerkwartier het grondgebied van de gelijknamige gemeente Westerkwartier en de voormalige gemeente Hoogkerk, nu onderdeel van de gemeente Groningen.

De vier toenmalige Westerkwartiergemeenten (Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum) telden in 2010 samen 60.450 inwoners (bron: CBS). Als Ezinge, dat destijds tot Winsum behoorde, wordt meegerekend, komt het totaal op 62.100 inwoners. De grootste plaatsen in het Westerkwartier zijn Leek en Zuidhorn.

Landschappelijk is het Westerkwartier te verdelen in een noordelijk deel, een oud kwelderlandschap met wierdedorpen (Ezinge, Oldehove, Niehove) en een zuidelijk coulisselandschap, dat zich kenmerkt door houtwallen. Dit, op zandgrond en ontgonnen hoogveen gelegen, deel lijkt op de aangrenzende Friese Wouden. Hier liggen de lintdorpen Marum en Grootegast die de oude zandruggen volgen.

Met name het noordelijke deel is een van de oudste cultuurlandschappen van West-Europa. Tot omstreeks 1100 n.Chr. had het zeewater vrij spel tot aan Marum. Rond 800 n.Chr. was het zelfs een van de dichtstbevolkte gebieden van Nederland. Het land is over een lange periode van de zee gewonnen door onder meer wierdenbewoners, monniken van het klooster Aduard, de familie Teenstra (Ruigezand) en tegenwoordig de waterschappen. De oude eilanden Middag en Humsterland zijn voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

PlaatsenBewerken

De 10 grootste woonplaatsen in het westerkwartier op 1 januari 2013:

Nr. Plaatsnaam Aantal inwoners
1 Leek 10.790
2 Zuidhorn 7.080
3 Marum 5.745
4 Tolbert 4.500
5 Grootegast 3.405
6 Grijpskerk 2.790
7 Zevenhuizen 2.735
8 Opende 2.445
9 Aduard 2.250
10 De Wilp 1.650

Bron: CBS Statline

TaalBewerken

Het Westerkwartier heeft binnen het Gronings een typisch dialect dat veel invloeden heeft van de vroegere Friese taal die er gesproken werd, het Oosterlauwers Fries. Dit dialect wordt het Westerketiers genoemd en wordt ook gesproken in de grensstreek van het aangrenzende Friesland. In de Westerkwartierse dorpen Marum, Opende, De Wilp en Visvliet wordt, als enige plaatsen in Nederland buiten de provincie Friesland, door een deel van de bewoners ook Fries gesproken.

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken