Westerlauwers Friesland

Westerlauwers Friesland is het Friesland ten westen van het riviertje de Lauwers. In historische zin omvat het ook West-Friesland of reikt het zelfs tot aan het Zwin. Als westelijke grens wordt tegenwoordig het IJsselmeer of de zeestroom het Vlie aangehouden, daar West-Friesland in Noord-Holland zijn Friese karakter na genoeg is kwijtgeraakt.

Westerlauwers Friesland wordt tegenwoordig onder de naam Friesland (in het Fries: Fryslân) als provincie in het Koninkrijk der Nederlanden bestuurd.

Zie ookBewerken