2-methyl-2,4-pentaandiol

chemische verbinding
(Doorverwezen vanaf Hexyleenglycol)

2-methyl-2,4-pentaandiol of hexyleenglycol is een kleurloze, viskeuze vloeistof met een hoog kookpunt. Ze is volledig mengbaar met water.

2-methyl-2,4-pentaandiol
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van 2-methyl-2,4-pentaandiol
Algemeen
Molecuulformule C6H14O2
IUPAC-naam 2-methyl-2,4-pentaandiol
Andere namen pinakon, hexyleenglycol
Molmassa 118,2 g/mol
SMILES
C(C)(C)(O)CC(C)O
CAS-nummer 107-41-5
EG-nummer 203-489-0
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
Schadelijk
Waarschuwing
H-zinnen H315 - H319
EUH-zinnen geen
P-zinnen P305+P351+P338
EG-Index-nummer 603-053-00-3
MAC-waarde 125 mg/m³
LD50 (ratten) (oraal) 4790 mg/kg
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 0,9 g/cm³
Smeltpunt ca. −50 °C
Kookpunt 196 °C
Vlampunt 96 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 306 °C
Dampdruk (bij 20°C) 7 Pa
Goed oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

SyntheseBewerken

2-methyl-2,4-pentaandiol kan bereid worden door de hydrogenering van 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanon. Het reactieproduct is een racemisch mengsel van de twee stereo-isomeren, de R(-)-vorm (CAS-nummer 99210-90-9) en de S(+)-vorm (CAS-nummer 99210-91-0).

ToepassingenBewerken

De belangrijkste toepassing van 2-methyl-2,4-pentaandiol is als co-solvent in verven, lakken, vernissen, afbijtmiddelen, detergenten en andere schoonmaakmiddelen.

Verder wordt het ingezet als tussenproduct voor de synthese van andere verbindingen, als smeermiddel bij het boren naar olie en gas, als bevochtiger en verzachter bij leder- en textielverwerking. 2-methyl-2,4-pentaandiol wordt ook verwerkt in antivriesmiddelen, hydraulische vloeistoffen, parfums en cosmetica.

Externe linksBewerken