Genderexpressie

Genderexpressie is hoe iemand publiekelijke uitdrukking geeft aan het eigen gender. Dit kan het gedrag omvatten en uiterlijke verschijning zoals kleding, kapsel, make-up, lichaamstaal en stem.[1] Genderexpressie hoeft niet samen te hangen met het geslacht, de genderidentiteit, de verwachte genderrol[1] en de seksuele oriëntatie. Daarbij kan men zich aanpassen aan maatschappelijke gendernormen, die veranderlijk zijn en niet in alle culturen en contexten hetzelfde zijn, of juist tegen de normen in gaan. In dat laatste geval is de genderexpressie 'gender-non-conform'.[1]

In Nederland is in 2019 een wet aangenomen waarin discriminatie op onder andere genderexpressie is verboden.[2]