Hoofdmenu openen

ConclusieBewerken

PercentagesBewerken

Voor de stelling:

"In het artikel mag verwezen worden naar bevindingen uit het rapport "Polarisatie en radicalisering in Nederland. Een verkenning van de stand van zaken in 2009" van IVA. De bevindingen zullen daarbij gepresenteerd worden als bevindingen van IVA, inclusief vermelding van het weerwoord van de Internationale Socialisten."

hebben (15+7+14) 36 gebruikers gestemd in de volgende verhouding:.

Voor 41,7% (15 stemmen)
Tegen 19,4% (7 stemmen)
Neutraal 38,9% (14 stemmen).

Hierna volgt een conclusie op basis van de stemmen en bijbehorende motivering; de conclusie en aanbevelingen zijn niet-bindend.

ConclusieBewerken

De peiling is een inventarisatie van meningen over de stelling, de neutraalstemmmen met bijbehorende meningen over de peiling zelf i.p.v. de stelling (#1, #8, #9, #11, #12) zullen daarom hierna apart behandeld worden. Deze stemmen kunnen geschaard worden onder de categorie "Tegen de peiling", zoals door gebruiker S.Kroeze aan het einde van de peiling geintroduceerd werd.

Uit de percentages en motivering bij de uitgebrachte stemmen blijken dat de meningen in deze peiling sterk verdeeld zijn, er kan geconcludeerd worden dat er niet genoeg draagvlak is om de stelling onverkort te doorvoeren.
Afgezien van de veertien uitgebrachte neutraalstemmen en één stem tegen de peiling, zijn er vijftien stemmen uitgebracht voor de stelling en zeven ertegen. Op basis hiervan kan de conclusie getrokken worden dat er verhoudingsgewijs minder draagvlak is voor het niet aannemen van de stelling dan voor het wel aannemen ervan. Naar aanleiding hiervan worden er een aantal aanbevelingen gedaan, zie onderstaand kopje "aanbevelingen".[Zie toelichting.]

Het onderscheid tussen het verwijzen/linken naar een rapport en het opvoeren van dit rapport als bron wordt niet door iedereen gemaakt.
Het rapport bevat conclusie(s) die als controversieel, lasterlijk en twijfelachtig ervaren wordt, maar daarentegen ook als aannemelijk beschouwd wordt door een aantal deelnemers aan de peiling.

De onderbouwing van specifieke bevindingen in het rapport is nog niet publiekelijk toegankelijk gemaakt, waardoor deze niet geverifieerd kan worden door buitenstaanders.

Er worden bij een aantal stemmen aanwijzigingen gegeven voor het op juiste wijze voeren van een discussie over het vermelden van dergelijke rapporten in Wikipedia-artikel: niet door de meningen erover te inventariseren (middels een peiling) maar door een inhoudelijke discussie te voeren.

Aanbevelingen (1)Bewerken

1] Zoek steeds naar consensus, betracht de ander te overtuigen met inhoudelijke argumenten.

2] Zoek aanvullende bronnen, desnoods via een WOB-procedure.

3] Maak zonodig onderling de afspraak dat een link naar het rapport opgenomen wordt, inclusief weerwoord, dat de betreffende voorzien wordt van {{twijfel-gedeelte}}-sjabloon. Spreek daarbij een tijdsduur af.

Conclusie over de peilingBewerken

De noodzaak van de peiling wordt in twijfel getrokken; er wordt zg. mediation aanbevolen. Zie aanbeveling 4.

Stem #1 rept over de mogelijkheid om de peiling op bijbehorende overlegpagina te organiseren, deze mogelijkheid is nog niet beschreven op Wikipedia:Opiniepeiling. Zie aanbeveling 5.

In een kroegdiscussie werd aangegeven dat de peiling voor sommigen uit lucht leek te komen vallen, terwijl de ze ruim vantevoren op drie overlegpagina's is aangekondigd. Zie aanbeveling 6.

Aanbevelingen (2)Bewerken

4] Een weinig gebruikte mogelijkheid is het aanvragen van arbitrage, bijvoorbeeld op WP:OG of Wikipedia:Verzoekpagina_voor_moderatoren/Overige. De procedure daarvoor kan als volgt verlopen: beide partijen in een conflict kiezen/benaderen een eigen arbiter, die vervolgens beiden een derde arbiter benaderen. De partijen die in conflict zitten verbinden zich vooraf aan de inhoudelijke uitspraak van dit driekoppige arbitrage.

4a] Aanbeveling is later ingevoegd. Betrokkenen kunnen een gespreksleider vragen om het overleg de goede kant op te sturen, door onder andere het overleg inhoudelijk te houden. Zie ook de laatste punt van dit kopje.

5] Beschrijf op Wikipedia:Opiniepeiling de mogelijkheid om de peiling op een 'kleinschalige' wijze op bijbehorende overlegpagina te houden.

6] Bij twijfel over de noodzaak en opzet van een peiling kan deze vantevoren aangekondigd worden op Wikipedia:Opinielokaal met blokhaken ipv accolades, ter attentie.

De peilcoordinator wil hierbij eenieder bedanken voor het uitbrengen van de stemmen en het in aantal gevallen motiveren hiervan. In het bijzonder worden de betrokken bedankt voor hun geduld. BlueKnight 23 nov 2010 12:17 (CET)

AanvullingBewerken

De formulering van bovenstaande conclusie is aangepast op verzoek van Eddy Landzaat en uitgebreid in overleg met Knowalles op mijn overlegpagina (aanvulling is in het cursief).
Met vriendelijke groet, BlueKnight 14 dec 2010 22:39 (CET)