De Formatie van Stramproy of Stramproy Formatie (acroniem: SY) is een geologische formatie in de Nederlandse ondergrond. De formatie dagzoomt in het zuidwesten van de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van de stad Breda. De formatie bestaat uit eolisch en fluviatiel zand dat in het Vroeg Pleistoceen tijdens koude en warme tijden werd afgezet. Plaatselijk komen periglaciale verschijnselen voor. Het sediment werd door lokale rivieren (dus niet door Schelde en Maas) aangevoerd en is afkomstig van het Kempens Plateau (België). [1]

Formatie van Stramproy
Lithostratigrafische eenheid
Verbreiding Stramproy Formatie 150dpi.png
Land Nederland
Groep Boven-Noordzee Groep
Status geldig
Facies eolisch, periglaciaal en
fluvioglaciaal
Gesteente zand, grind en klei
Ouderdom Vroeg Pleistoceen
Portaal  Portaalicoon   Aardwetenschappen

StratigrafieBewerken

De Formatie van Stramproy is genoemd naar Stramproy in de provincie Limburg en kan tot 100 meter dik zijn, hoewel ze meestal veel dunner is. De formatie behoort tot de Boven-Noordzee Groep en ligt meestal boven op oudere formaties uit deze groep, zoals de Formatie van Waalre of de Kiezeloöliet Formatie (beide fluviatiele sedimenten van de Rijn uit het Laat-Plioceen en Vroeg-Pleistoceen). De Formatie van Waalre kan ook vertand met de Formatie van Stramproy voorkomen.

Boven op de Formatie van Stramproy liggen of fluviatiele sedimenten uit de formaties van Sterksel, Kreftenheye of Urk, of eolisch dekzand uit het Midden - en Laat Pleistoceen (Formatie van Boxtel). In het laatste geval is de formatie moeilijk te onderscheiden van de erboven liggende afzetting.

Er is binnen de Formatie van Stramproy één laagpakket gedefinieerd: het Laagpakket van Hoogcruts. Dit bestaat uit beekafzettingen in Zuid-Limburg. De Formatie van Stramproy komt overeen met het Zand van Beerse uit een koude periode binnen het Tiglien, dat op veel plekken in de Kempen in België aan het oppervlak ligt.

LithologieBewerken

De Formatie van Stramproy bestaat voornamelijk uit pakketten zand met uiteenlopende korrelgroottes. Plaatselijk kunnen ook lagen leem, klei, grind (onder andere vuursteen-klasten) of gyttja voorkomen. Vaak zijn sporen van bodemvorming in de formatie terug te vinden, in de vorm van paleosols. Andere lagen kunnen veel organisch materiaal bevatten.

De Formatie van Stramproy bestaat uit afzettingen van een lange periode, waarin regelmatig langdurig geen sedimentatie plaatsvond (non-depositie). De ouderdom van de formatie loopt van het Tiglien (rond 2,2 miljoen jaar geleden) tot het Cromerien (rond 0,85 miljoen jaar geleden).