Facies (geologie)

geologie
(Doorverwezen vanaf Facies)

Facies of faciës is het karakter van een gesteente dat bepaald wordt door de omstandigheden van het milieu waar het gevormd werd. Het begrip wordt gebruikt om duidelijk te maken dat een verandering van de lithologie (het soort gesteente) niet door het moment van afzetting komt, maar door gelijktijdige verschillende omstandigheden. Een verandering in gesteente als gevolg van een andere facies is dus positiegebonden, niet tijdsgebonden.

Soorten facies

bewerken

Er zijn twee soorten faciesverschillen bekend:

Walthers facieswet

bewerken

Walthers facieswet zegt dat in een horizontaal liggende sedimentaire opeenvolging een verticaal faciesverschil het gevolg is van een horizontale verschuiving van de afzettingsomstandigheden. Oftewel, als bijvoorbeeld een rivier zijn bedding verlegt, zullen sedimenten van het ene type boven op sedimenten van het andere type komen te liggen. Een ander voorbeeld is als de zeespiegel daalt (regressie) of juist stijgt (transgressie) waardoor de zee landinwaarts beweegt of zich juist terug trekt. De wet is opgesteld door en vernoemd naar de geoloog Johannes Walther.

Zie ook

bewerken