Eli (priester)

priester

Eli (Hebreeuws: עֵלִי) was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel de Joodse hogepriester van Silo, bij wie de jonge profeet Samuel opgroeide.[1] Hij was veertig jaar rechter over Israël.[2]

Eli en Samuel in de tabernakel
- John Singleton Copley (1780)

De zonen van Eli Chofni en Pinechas "waren een stel afpersers ... en maakten misbruik van de rechten die aan het priesterambt verbonden zijn."[3] Eli vermaande hen wel, maar trad niet krachtig op.[4] Om die reden profeteerde een (onbekende) "godsman" dat Chofni en Pinechas op één dag zouden sterven en het hogepriesterschap van het huis van Eli zou worden afgenomen.[5] Chofni en Pinechas sneuvelden niet lang daarna in een slag met de Filistijnen.[6] Toen een bode het bericht over hun dood en het verlies van de ark van het verbond kwam vertellen aan Eli, viel hij achterover en brak zijn nek.[7]

Toen Salomo het ambt van hogepriester van Eli's nakomeling Abjatar afnam en overdroeg aan Sadok, kwam een einde aan Eli's lijn van hogepriesters.[8]