Hanani (Hebreeuws: חנני; mogelijk een verkorte vorm van 'Hananja') is een naam uit de Hebreeuwse Bijbel en heeft betrekking op vijf verschillende personen.

Profeet bewerken

Hanani is de naam van een profeet[1] die Asa, de koning van Juda bestrafte. Asa had namelijk een verbond met Benhadad I, de koning van Syrië gesloten.[2] Hanani zei Asa:

7 ..."Omdat u op de koning van Syrië gesteund hebt, en niet gesteund hebt op de HEERE, uw God, daarom is het leger van de koning van Syrië uit uw hand ontkomen.
8 Hadden de Cusjieten en de Libiërs niet een groot leger, met zeer veel strijdwagens en ruiters? Omdat u op de HEERE steunde, heeft Hij hen in uw hand gegeven.
9 Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem. U hebt hierin dwaas gehandeld, want vanaf nu zullen oorlogen uw deel zijn."[3]

Asa luisterde niet, maar sloot Hanani op.[4]

Hanani's zoon Jehu was profeet in de dagen van Basa, koning van Israël.[5]

Overige personen met de naam Hanani bewerken

In de Bijbel is er nog sprake van vier levieten met de naam Hanani.

  1. Een van Hemans veertien zonen.[6] Hij werd door het lot aangewezen als leider van een groep musici in de tempel.[7]
  2. Een priester, een nakomeling van Immer.[8] Hij was een van degenen die de opdracht van Ezra kregen om van hun buitenlandse vrouwen te scheiden.[9]
  3. Een broer van Nehemia. Hij reisde van Jeruzalem naar Susan in Perzië om Nehemia te informeren over de slechte staat van Jeruzalems muren.[10] Toen onder leiding van Nehemia de muren waren hersteld, was hij een van degenen die het bevel over Jeruzalem overnamen.[11]
  4. Een levitische priester en musicus uit Nehemia's tijd. Hij liep mee in de optocht tijdens de inwijding van de muren van Jeruzalem.[12]