Eems Dollard Regio

grensoverschrijdend openbaar lichaam

De Eems Dollard Regio (EDR) is een grensoverschrijdend openbaar lichaam in het noordelijkste Nederlands-Duitse grensgebied en werd opgericht in 1977. Het doel van de EDR is om als informatie- en coördinatiepunt de samenwerking tussen de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, alsmede aan Duitse kant de Landkreise in Oost-Friesland, de Landkreis Emsland, de Landkreis Friesland en de Landkreis Cloppenburg te ondersteunen en bestaande contacten te intensiveren. Daardoor moeten de voordelen van een aaneengroeiend Europa op verschillende terreinen worden herkend, ondersteund en benut. Het kantoor is gevestigd aan de Nederlands-Duitse grens te Bad Nieuweschans.

LedenBewerken

Momenteel telt de EDR ongeveer 100 leden. Het gaat daarbij om verscheidene publiekrechtelijke lichamen: gemeenten, samenwerkingsverbanden van Gemeinden, Samtgemeinden, Städte, Landkreise, de Kamer van Koophandel Noord-Nederland, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern en de Ostfriesische Landschaft.

Doelstellingen en takenBewerken

Bij alle taken die de EDR heeft, functioneert zij als centraal, grensoverschrijdend informatie- en coördinatiepunt. Sinds de oprichting in 1977 streeft de EDR er naar de aandacht van de leden aan weerszijden van de grens te vestigen op gemeenschappelijke belangen. Om deze doelstelling te realiseren heeft de EDR onder andere als taak om de contacten tussen bevolking en politiek te intensiveren en te ondersteunen. Daardoor helpt zij bestaande barrières tussen landen te overwinnen. Verder adviseert en ondersteunt de EDR organisaties, ondernemingen en burgers bij Nederlands-Duitse zaken en vertegenwoordigt zij de belangen van de grensregio en haar leden bij nationale en internationale instanties. Bovendien draagt de EDR zorg voor het realiseren en uitvoeren van het INTERREG V A-programma van de Europese Unie. Om deze taken te realiseren staan de EDR financiële middelen ter beschikking waarmee een breed scala van activiteiten wordt ontplooid. De basis voor de financiering van de activiteiten van de EDR wordt gevormd door de bijdragen van de leden, provincies en de Europese Unie.

 
Secreteriaat van de EDR in Bad Nieuweschans

EDR-RaadBewerken

De EDR-Raad is het hoogste orgaan van de EDR. Ieder lid van de EDR vaardigt twee vertegenwoordigers af naar de Raad. Twee keer per jaar komt de Raad bijeen om de belangrijkste gemeenschappelijke projecten en doelstellingen uitvoerig te bespreken.

Dagelijks BestuurBewerken

Het Dagelijks Bestuur van de EDR wordt door de EDR-Raad voor twee jaar gekozen. Het bestaat uit acht Nederlandse en acht Duitse leden: de voorzitter en de penningmeester en tevens hun vervangers en twaalf andere leden. Het bestuur vergadert doorgaans tweemaandelijks en bereidt grensoverschrijdende projecten en initiatieven voor. Bovendien vertegenwoordigt het Dagelijks Bestuur de belangen van de regio in regionale, nationale en Europese commissies. Het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur wisselt elke twee jaar tussen een Nederlandse en een Duitse vertegenwoordiger.

 1. Bert Bouwmeester (voorzitter), burgemeester gemeente Coevorden
 2. Matthias Groote (plv. voorzitter), Landrat van de Landkreis Leer
 3. Harm-Uwe Weber (penningmeester), Landrat van de Landkreis Aurich
 4. Pieter Smit (plv. penningmeester), burgemeester gemeente Oldambt
 5. Bouke Arends, wethouder gemeente Emmen
 6. Holger Heymann, Landrat van de Landkreis Wittmund
 7. Berend Hoekstra, burgemeester gemeente Leek
 8. Markus Honnigfort, Bürgermeister van de Stadt Haren (Ems)
 9. Leontien Kompier, burgemeester gemeente Vlagtwedde
 10. Marco Out, burgemeester gemeente Assen
 11. Dr. Torsten Slink, Hauptgeschäftsführer van de IHK Emden
 12. Karl-Heinz Weber, Bürgermeister van de Samtgemeinde Lathen
 13. Johann Wimberg, Landrat van de Landkreis Cloppenburg
 14. Reinhard Winter, Landrat van de Landkreis Emsland
 15. Lambert Zwiers, adviserend lid, directeur VNO-NCW Noord

ProjectenBewerken

De Eems Dollard Regio (EDR) is betrokken bij talrijke projecten en evenementen.

Externe linksBewerken