Openbaar lichaam

type bestuurseenheid in Nederland
Nederlandse politiek
Wapen van Nederland
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Nederlandse Grondwet
Nederlandse regering
Hoge Colleges van Staat
Hoge Raad der Nederlanden
Decentrale overheden

Portaal   Politiek
Portaal   Nederland

Een openbaar lichaam is, in de bestuurlijke indeling van het Koninkrijk der Nederlanden, een overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. De provincies en gemeenten worden in artikel 123 en verder van de Nederlandse Grondwet geregeld. De waterschappen in artikel 133.

Artikel 134 van de Nederlandse grondwet bepaalt dat "bij of krachtens de wet openbare lichamen voor beroep en bedrijf en andere openbare lichamen worden ingesteld en opgeheven".

Artikel 135 bepaalt dat de wet regels geeft ter voorziening in zaken waarbij twee of meer openbare lichamen (gemeenten, provincies, waterschappen en de BES-eilanden) zijn betrokken, en dat daarbij in de instelling van een nieuw openbaar lichaam kan worden voorzien. Dit wordt nader uitgewerkt in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Sinds 2017 is er in de Grondwet een nieuwe categorie openbare lichamen, het 'Caribisch openbaar lichaam' (geregeld in het nieuwe artikel 132a) waarop ook de grondwettelijke bepalingen voor gemeenten en provincies (artikelen 124, 125 en 127 t/m 132) van toepassing zijn verklaard.

Huidige openbare lichamenBewerken

De volgende (bijzondere) gemeenten worden sinds 2010 als openbaar lichaam bestuurd:

Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel de BES-eilanden genoemd, liggen in Caribisch Nederland; ze worden afzonderlijk van elkaar bestuurd.

De Nederlandse gemeente Kerkrade en Duitse gemeente 's-Hertogenrade (Herzogenrath) vormen samen een grensoverschrijdend openbaar lichaam:

De volgende organisaties worden als openbaar lichaam bestuurd:

Voormalige openbare lichamenBewerken

De volgende gebieden werden als openbaar lichaam bestuurd:

De volgende organisaties werden als openbaar lichaam bestuurd:

Zie ookBewerken