Depositaris

staat of internationale organisatie die een verdrag beheert

Internationaal recht

De depositaris is het land (soevereine staat) of de internationale organisatie, die in een multilateraal internationaal verdrag is aangewezen als beheerder.[1] De eventuele toetredingen tot, ratificaties van en opzeggingen van het verdrag worden bij de depositaris ingediend. De artikelen 76-80 van het (Weense) Verdrag inzake het verdragenrecht gaan over de rol van de depositaris.

Het secretariaat van de Verenigde Naties treedt op als depositaris van meer dan 560 verdragen.[2]

Het Koninkrijk der Nederlanden is depositaris voor ongeveer 100 verdragen.[3] In de Nederlandse Verdragenbank zijn alle verdragen opgenomen waarvoor Nederland of de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht de depositaris is.