Internationaal hof

rechtbank op internationaal niveau

Een internationaal hof of internationaal tribunaal is een rechtscollege met een internationale jurisdictie. Zij heeft de bevoegdheid om recht te spreken over zaken van internationaal belang die meerdere leden van een groep van aangesloten landen betreft. Een aantal internationale hoven heeft een mondiale jurisdictie en kan recht spreken over ieder willekeurig land.

Het internationaal recht kent verschillende gerechtelijke organen die met de term hof aangeduid worden. De term tribunaal wordt vaak gebruikt om aan te geven dat het betreffende hof ad hoc is ingesteld en een tijdelijk karakter heeft. Daarnaast kent het internationaal recht ook zogenoemde hybride of geïnternationaliseerde (straf)hoven; deze hebben zowel nationale als internationale kenmerken en een gemengd rechtsprekend college, bestaande uit nationale en internationale rechters.[1] Internationale hoven en tribunalen kunnen tot stand komen via een verdrag tussen Staten of volkenrechtelijke besluiten.

Internationale hovenBewerken

Internationaal hof Regio Zetel in Instelling van
Internationaal Gerechtshof[2] Mondiaal Den Haag (Vredespaleis), Nederland Verenigde Naties
Internationaal Strafhof Mondiaal Den Haag, Nederland
Internationaal Zeerechttribunaal Mondiaal Hamburg, Duitsland
Gerecht voor ambtenarenzaken van het Internationaal Monetair Fonds Mondiaal Washington D.C., Verenigde Staten Internationaal Monetair Fonds
Gerecht voor ambtenarenzaken van de Wereldbank Mondiaal Washington D.C., Verenigde Staten Wereldbank
Hof van Arbitrage voor Sport Mondiaal Lausanne, Zwitserland Internationaal Olympisch Comité
Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen Mondiaal Washington D.C., Verenigde Staten Wereldbank
Permanent Hof van Arbitrage Mondiaal Den Haag (Vredespaleis), Nederland
Permanent Hof van Internationale Justitie Mondiaal Den Haag (Vredespaleis), Nederland Volkenbond
PRIME Finance Mondiaal Den Haag (Vredespaleis), Nederland
Tribunaal inzake vorderingen tussen Iran en de Verenigde Staten Mondiaal Den Haag, Nederland
Hof van Justitie van de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika Afrika eerst: Lusaka, Zambia, nu: Khartoum, Soedan COMESA
Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens Amerika San José, Costa Rica Organisatie van Amerikaanse Staten
Benelux-Gerechtshof Benelux Brussel, België Benelux
Internationaal Militair Tribunaal Duitsland Neurenberg, Duitsland
Europees Hof voor de Rechten van de Mens Europa Straatsburg, Frankrijk Raad van Europa
Hof van Justitie van de Europese Unie Europa Luxemburg, Luxemburg Europese Unie
Hof van de Europese Vrijhandelsassociatie Europa Luxemburg, Luxemburg Europese Vrijhandelsassociatie
Rwandatribunaal Rwanda Arusha, Tanzania
Internationaal Restmechanisme voor Straftribunalen Rwanda en voormalig Joegoslavië Arusha, Tanzania en Den Haag, Nederland
Joegoslaviëtribunaal Voormalig Joegoslavië Den Haag, Nederland

Geïnternationaliseerde hovenBewerken

Geïnternationaliseerd hof Regio Zetel in Instelling van
Bosnische oorlogsmisdadenkamer Bosnië en Herzegovina Sarajevo, Bosnië en Herzegovina
Oost-Timortribunaal Oost-Timor Dili, Oost-Timor UNTAET
Regulation 64 panels Kosovo geheel Kosovo UNMIK
Restmechanisme voor het Speciaal Hof voor Sierra Leone[3] Sierra Leone Freetown, Sierra Leone
Speciaal Hof voor Sierra Leone Sierra Leone Freetown, Sierra Leone[4]
Speciaal Tribunaal voor Libanon Libanon Leidschendam, Nederland