Overheid.nl

Overheid.nl is een website van de Nederlandse overheid.

wetten.overheid.nlBewerken

Het onderdeel wetten.overheid.nl[1] bevat geconsolideerde teksten van officiële regelingen.

Deze site bevat alle wetten, behalve begrotings- en wijzigingswetten en sommige goedkeuringswetten; naast de huidige teksten zijn ook die van oudere data vanaf 1 mei 2002 te raadplegen.[2] Zowel voor een gehele wet als voor elk individueel artikel (ook vervallen artikelen) is een overzicht beschikbaar met voor elke wijziging die ooit is doorgevoerd het nummer van het Staatsblad en de datum van inwerkingtreding. Voor de wijzigingen vanaf 1945 staat er ook het Kamerstukdossiernummer bij.[3] Ook bevat de site andere algemeen verbindende voorschriften.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken