Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie

Het Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van elke vorm van rassendiscriminatie[1] (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD) uit 1965 is een van de zeven mensenrechtenverdragen van de Verenigde Naties. Het richt zich tegen discriminatie op grond van ras, huidskleur en nationale of etnische afkomst. Het verdrag verdedigt grondrechten die als gelijkheidsrechten aan te merken zijn.

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
Staten die partij bij het verdrag zijn (groen) en tevens het individueel klachtrecht erkennen (lichtgroen); staten die alleen getekend hebben (geel).
Afkorting(en) ICERD, IVUR
Type Open multilateraal
Rechtsgebied(en) Rechten van de mens
Onderwerp(en) Discriminatie, rechtshulp, strafrecht
Status In werking
Verdragsgegevens
Ondertekend op 7 maart 1966 in New York
Ondertekenaars 88
Inwerkingtreding 4 januari 1969 na 27 ratificaties
Partijen 179 (27 november 2017)
Depositaris Secretaris-generaal van de Verenigde Naties
België:
Ondertekening 17 augustus 1967
Bekrachtiging 7 augustus 1975
In werking 6 september 1975
Nederland:
Ondertekening 24 oktober 1966
Goedkeuring 10 december 1971
In werking 9 januari 1972
Talen
Authentieke talen Chinees, Engels, Frans, Russisch, Spaans
Lees online
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie
(Gewaarmerkt) afschrift:
VN-verdragenbank
Externe informatie
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Lady justice standing.png

Internationaal recht

Het verdrag werd op 21 december 1965 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties . Het trad in werking op 4 januari 1969, zeven jaar voor het BUPO-Verdrag en het IVESC-Verdrag. Per 20 november 2017 zijn er 179 staten partij bij het verdrag.

Het comité dat toezicht houdt op de uitvoering van het verdrag draagt de naam Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD).

Implementatie in NederlandBewerken

In Nederland zijn verschillende wetten en wetsartikels aangenomen om het IVUR te implementeren, waaronder de Algemene Wet Gelijke Behandeling, die in 1994 in werking trad. In het Wetboek van Strafrecht is het in 1971, naar aanleiding van het IVUR, expliciet strafbaar gesteld om je beledigend uit te laten over een groep mensen op grond van hun ras (art. 137c), om aan te zetten tot haat of gewelddadig optreden tegen of discriminatie van mensen vanwege hun ras (art. 137d), uitlatingen openbaar te maken waarvan je weet of kan vermoeden dat ze voor een groep mensen wegens hun ras beledigend zijn of aanzetten tot haat of discriminatie (art. 137e), deel te nemen of het verlenen van steun aan activiteiten gericht op discriminatie van mensen wegens hun ras (art. 137f) en in de uitoefening van je werk mensen wegens hun ras te discrimineren (art. 137g). Hierbij omvat de juridische term 'ras' de kenmerken zoals in artikel 1 van het IVUR beschreven, zijnde huidskleur, afkomst, nationale afstamming en etnische afstamming [2].