Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−15 femtometer
of fermi
fm
10−12 picometer pm
10−10 ångström Å
10−9 nanometer nm
10−6 micrometer
of micron
µm
10−3 millimeter mm
10−2 centimeter cm
10−1 decimeter dm
1 meter m
101 decameter dam
102 hectometer hm
103 kilometer km
106 megameter Mm
109 gigameter Gm
1012 terameter Tm

Een decimeter heeft een lengte van 0,1 meter = 100 millimeter. De naam is afgeleid van het Latijnse decimus: een tiende)

Het symbool voor decimeter is dm.

Andere lengtematen zijn: meter en centimeter.