Hectometer

Een hectometer (hm) is een lengte van 100 meter.

Hectometerpaaltje
Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−15 femtometer
of fermi
fm
10−12 picometer pm
10−10 ångström Å
10−9 nanometer nm
10−6 micrometer
of micron
µm
10−3 millimeter mm
10−2 centimeter cm
10−1 decimeter dm
1 meter m
101 decameter dam
102 hectometer hm
103 kilometer km
106 megameter Mm
109 gigameter Gm
1012 terameter Tm

HectometerpaaltjesBewerken

De bordjes om de 100 meter langs provinciale wegen en rijkswegen worden nog wel hectometerpaaltjes genoemd.