Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−15 femtometer
of fermi
fm
10−12 picometer pm
10−10 ångström Å
10−9 nanometer nm
10−6 micrometer
of micron
µm
10−3 millimeter mm
10−2 centimeter cm
10−1 decimeter dm
1 meter m
101 decameter dam
102 hectometer hm
103 kilometer km
106 megameter Mm
109 gigameter Gm
1012 terameter Tm

Een decameter (dam) is een lengte van 10 meter. De eenheid wordt feitelijk alleen nog in de meteorologie gebruikt.

1 vierkante decameter (1 dam2) is gelijk aan 1 are.

Het voorvoegsel deca komt van het Oudgriekse woord δέκα (deka) dat "tien" betekent.