Nanometer

lengtemaat, 1×10^−9 m
Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−15 femtometer
of fermi
fm
10−12 picometer pm
10−10 ångström Å
10−9 nanometer nm
10−6 micrometer
of micron
µm
10−3 millimeter mm
10−2 centimeter cm
10−1 decimeter dm
1 meter m
101 decameter dam
102 hectometer hm
103 kilometer km
106 megameter Mm
109 gigameter Gm
1012 terameter Tm

Een nanometer (symbool: nm) is een lengtemaat die is afgeleid van het SI-stelsel en is gelijk aan een miljardste van een meter (0,000 000 001 m) of in wetenschappelijke notatie 1×10−9 m. Het prefix nano komt van het Oudgriekse νᾶνος, nanos, of het Latijnse nanus voor dwerg. Een verouderde benaming is millimicron.

Gebruik bewerken

De nanometer wordt soms gebruikt om dimensies te geven op atomische schaal: de straal van een helium atoom, bijvoorbeeld, is 0,14 nm Vanderwaalsstraal). Als we een atoom beschouwen als een bol, betekent dit dat er ongeveer 364 heliumatomen in een kubieke nanometer kunnen of 3,64 ×1029 heliumatomen (of ca. 605 066 mol) in een kubieke meter, wat neerkomt op een massa van ca. 2421 kg/m³.

Nano wordt ook gebruikt als prefix, zoals bijvoorbeeld in nanotechnologie. Nano verwijst in dit geval naar afstanden op nanoschaal. Dit is een schaal die toepasbaar is in de nanotechnologie, dit gaat over afstanden tussen de 1 tot 100 nm.

De nanometer is een veelgebruikte eenheid wanneer er over de golflengte van elektromagnetische straling wordt gesproken, vooral in het gebied van het zichtbare licht.