Gigameter

lengte-eenheid
Grotere/kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−15 femtometer
of fermi
fm
10−12 picometer pm
10−10 ångström Å
10−9 nanometer nm
10−6 micrometer
of micron
µm
10−3 millimeter mm
10−2 centimeter cm
10−1 decimeter dm
1 meter m
101 decameter dam
102 hectometer hm
103 kilometer km
106 megameter Mm
109 gigameter Gm
1012 terameter Tm

De gigameter is in het SI-stelsel een lengtemaat gelijk aan 1 000 000 000 meter, ofwel 109 meter; een miljoen kilometer. Het symbool van de gigameter is 'Gm'. Deze eenheid wordt in de praktijk zeer weinig gebruikt. Afstanden van deze orde van grootte zijn alleen van belang voor de astronomie, maar zoals men op aarde niet spreekt van megameter maar van 1000 kilometer, spreken astronomen niet van gigameter maar van een miljoen kilometer of, als de waarden iets groter worden, van astronomische eenheid.

Een gigameter is:

  • vijfentwintig keer de wereld rond.
  • driemaal de afstand tussen de aarde en de maan.
  • de afstand die licht in een vacuüm aflegt in ongeveer 3 seconden.