Hoofdmenu openen

Cordaid is van oorsprong een Nederlandse katholieke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Cordaid is in 2000 opgericht in Den Haag met het ideaal mensen in nood te helpen en de armoede structureel te bestrijden. Cordaid staat voor Catholic organisation for relief and development aid.

Cordaid stond voorheen bekend onder de namen van de fondsmerken Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood, Cordaid Microkrediet en Cordaid Kinderstem. Cordaid heeft wereldwijd bijna 400 mensen in dienst waarvan 182 medewerkers in Nederland zijn gestationeerd (2016). Het werkterrein van Cordaid ligt voornamelijk in het Afrika en het Midden-Oosten en heeft een besteedbaar budget van ongeveer 115 miljoen euro (2016).

Inhoud

GeschiedenisBewerken

Cordaid ontstond eind 2000 uit een fusie van twee katholieke ontwikkelingsorganisaties: Memisa Medicus Mundi (1925) en Mensen in Nood (1914), tegelijkertijd werd een intensieve samenwerking aangegaan met Bilance (Vastenaktie Nederland/Cebemo). Kinderstem was tot oktober 2004 onderdeel van Mensen in Nood. Om zich beter te kunnen richten op de kinderen in de sloppenwijken werd Cordaid Kinderstem in een apart fonds ondergebracht. Cordaid Microkrediet werd opgericht in oktober 2006 naar aanleiding van het tienjarige jubileum van de microfinancieringsactiviteiten. Op 1 januari 2007 sloot Bond Zonder Naam (1938) zich aan bij Cordaid. In 2011 werd de campagnesamenwerking met Vastenaktie beëindigd. Vanaf begin 2018 treedt de organisatie alleen nog naar buiten onder de naam Cordaid. De fondsmerken blijven bestaan in de vorm van thema's: noodhulp (Mensen in Nood), gezondheidszorg (Memisa), werk en inkomen (Microkrediet), onderwijs (Kinderstem) en armoede in Nederland (Bond Zonder Naam).

Thema'sBewerken

Het werk van Cordaid is onder te verdelen in drie hoofdthema's:

 • Noodhulp
 • Ontwikkelingshulp
 • Ook dichtbij (armoede in Nederland)

Onder ontwikkelingshulp vallen vervolgens de thema's:

 • Gezondheidszorg (voornamelijk voor moeder en kind)
 • Onderwijs (vooral in conflictgebieden)
 • Werk en inkomen (investering door middel van microkrediet)
 • Weerbaarheid (rampenpreventie)

Programma'sBewerken

 1. Minderheden. Sommige bevolkingsgroepen worden niet beschouwd als volwaardige burgers en hebben te maken met discriminatie, uitsluiting en armoede.
 2. Sloppenwijkbewoners. Het bestaan van mensen in sloppenwijken kenmerkt zich door armoede, slechte huisvesting en onveiligheid.
 3. Vrouwen en Geweld. Wereldwijd heeft gemiddeld één op de drie vrouwen ervaringen met geweld, verkrachting of andere vormen van misbruik.
 4. Rampenpreventie en Noodhulp. Een ramp moet koste wat kost voorkomen worden. In gebieden met een verhoogd risico moeten bewoners worden voorbereid om schade en leed te beperken. Doet een ramp zich voor, dan zijn een snelle reactie en lokale kennis de belangrijkste vereisten.
 5. Verzoening en Wederopbouw. Sommige landen zijn brandhaarden van conflicten, waardoor sociale verbanden en infrastructuur worden verwoest.
 6. Toegang tot gezondheidszorg. In de meeste ontwikkelingslanden functioneert het gezondheidszorgsysteem slecht door gebrek aan middelen en personeel.
 7. Zorg voor kwetsbare groepen. Kinderen, chronisch armen, mensen met een handicap en ouderen ontberen vaak toegang tot gezondheidszorg en onderwijs.
 8. Hiv/aids. Met name de snelle verspreiding van de ziekte onder armen in ontwikkelingslanden is een groot probleem.
 9. Kleine producenten. Kleine producenten hebben behoefte aan grond, materiaal en goedkope leningen, maar ook aan kennis en expertise.
 10. Microfinanciering. Microfinanciering is als instrument breed erkend in de armoedebestrijding. Zeker voor vrouwen die voor een gezin moeten zorgen, kan dit kansen bieden.

SamenwerkingBewerken

Cordaid is vertegenwoordigd in drie internationale katholieke netwerken: CIDSE, Caritas Internationalis en Medicus Mundi Internationalis. Nationaal werkt Cordaid samen met andere hulporganisaties bij de Samenwerkende Hulporganisaties. Wereldwijd werkt Cordaid samen met 264 partners die projecten implementeren, fondsen toekennen of op een andere Agriterra, Darfur Emergency Response, Faith Based Network, I/C Consult, HIS, Pax Christi, MFP Breed Netwerk, STOP AIDS NOW!, United Civilians for Peace, Stichting Medisch Werk Mumbai en Wemos.

Externe linksBewerken