Hoofdmenu openen
Op groepssparen gebaseerde bank in Cambodja.

Microfinanciering is de verzamelnaam voor financiële diensten met zeer kleine bedragen. De belangrijkste vormen zijn microsparen, micro-geldovermaken (soms digitaal) en microkrediet. Microkredieten (vaak minder dan 200 euro) worden verstrekt aan de arme bevolking in ontwikkelingslanden (onder meer in Zuidoost-Azië, India, Afrika en Latijns-Amerika). Het doel van deze leningen is het opvangen van tegenvallers en de bestrijding van de armoede door het stimuleren van ondernemerschap. Een voorbeeld van een Nederlandse organisatie die leningen verstrekt aan microfinancieringsinstituten (MFIs) die dat weer doorlenen als microkrediet, is Oikocredit, een van de oudste internationaal werkende instellingen op dit gebied.

Microfinanciering is een onderdeel van het begrip inclusive finance. De andere onderdelen zijn: sparen, geld overmaken, verzekeringen en andere financiële basisdiensten verzorgd door lokale microfinanciëringsorganisaties (MFI's). Het Netherlands Platform for Microfinance (NpM) heet tegenwoordig NpM, Platform for Inclusive Finance.[1]

Er zijn verschillende doelstellingen die MFIs hebben, sommigen hebben de focus op het uitgeven van kleine leningen om rond te komen, anderen richten zich voornamelijk op ondernemerschap waarbij de lening in zijn volledigheid gebruikt wordt om een onderneming mee te starten.

Een groot gedeelte van de MFIs richt zich op het verstrekken van kleine leningen aan de allerarmste bevolking, vooral aan vrouwen. Vrouwen overal ter wereld dragen aanzienlijk bij aan de economische groei en het duurzame levensonderhoud van hun gezinnen en gemeenschappen. Met microfinanciëring krijgen vrouwen uit de armste bevolkingsgroepen meer zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en kracht en worden zelfverzekerder, wat weer invloed heeft op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van hun omgeving. Daarom richten veel microfinanciërings-instellingen (MFI's) zich op vrouwelijke cliënten.[2]

Microfinanciering in NederlandBewerken

Onder microfinanciering in Nederland wordt verstaan: ‘de combinatie van op de (startende) ondernemer gerichte coaching en kleine kredieten (tot maximaal € 50.000). Het doel van microfinanciering is hier het stimuleren van de kredietverlening aan het kleinbedrijf. Microfinanciering is beschikbaar voor (startende) ondernemers die niet over voldoende middelen beschikken of te weinig zekerheden kunnen bieden voor een krediet bij een reguliere bank. Microfinanciering in Nederland is in de afgelopen jaren snel gegroeid mede dankzij inspanningen van de Raad voor Microfinanciering en het ministerie van Economische Zaken.

De hier gebruikte definitie van microfinanciering is weliswaar aangepast aan de Westerse situatie, maar nog steeds gebaseerd op dezelfde principes. De combinatie van begeleiding en financiering is cruciaal, net als de focus op een doelgroep die geen of moeilijk toegang heeft tot reguliere financiering van banken.

Microfinancieringsorganisatie Oikocredit verstrekt geen microkredieten aan ondernemers in Nederland, maar gebruikt geld van beleggers voor microkredieten aan de allerarmsten in achtergestelde posities in landen waarin de behoefte aan sociale investeringen het grootst is. De sociale impact is daarbij het belangrijkste doel.[3]

MicrofinancieringsfondsenBewerken

België
Nederland
Verenigde Staten

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken