Een minderheid is een deel van een groep met minder leden dan de helft van het aantal leden van de groep als geheel. Ook komen er sociologisch beschouwd minderheden voor, die numeriek in de meerderheid zijn, zoals vrouwen. Een minderheid in de samenleving is veelal een etnische minderheid. Een minderheid kan een dominante groep of politieke meerderheid zijn. Een voorbeeld van zo'n minderheid waren de Mantsjoes in China. Gedurende een bepaalde periode in de geschiedenis van China heersten zij over de Han-meerderheid. Zie ook Qing-dynastie.

Zie ook allochtoon voor de specifieke groep van de etnische minderheden. In Vlaanderen en door Nederlandse ministers wordt ook gesproken over 'etnisch-culturele minderheden'.