Hoofdmenu openen

Vastenaktie

organisatie uit Nederland

Vastenaktie Nederland is een rooms-katholieke hulporganisatie in Nederland. De organisatie is een initiatief van de bisschoppen onder leiding van kardinaal Alfrink in 1961. Sinds 2011 is zij ook verantwoordelijk voor de Adventsactie. Zij is een zelfstandige stichting die tijdens de vastentijd en de adventstijd campagnes van katholieke, particuliere initiatieven ondersteunt, om geld te werven voor projecten in ontwikkelingslanden. De projecten die worden gesteund zijn sociaal-economisch van aard, kleinschalig en zoveel mogelijk gericht op zelfhulp.

Vastenaktie is vooral bekend van de vastenzakjes. Het is een kleine organisatie in Den Haag die samenwerkt met duizenden vrijwilligers in parochies, dorpen en steden in Nederland. Het werkterrein van Vastenaktie Nederland ligt voornamelijk in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en in Oost-Europa en heeft een besteedbaar budget van ongeveer 5 miljoen euro (2012).

CampagnesBewerken

Vastenaktie Nederland voert verschillende campagnes. Iedere campagne kent eigen thema's:

  • Vastenaktie (vastenactie) vraagt mensen even te minderen voor een ander in de periode tussen carnaval en Pasen
  • Adventsactie wil licht brengen voor mensen die leven in de marge van de samenleving, in de periode voor Kerstmis

Uit de opbrengsten van de campagnes van deze charitatieve instelling worden honderden projecten in ontwikkelingslanden gesteund.

GeschiedenisBewerken

Vastenaktie startte in 1961 met een extra geldinzameling om te voorzien in urgente noden in bisdommen in ontwikkelingslanden. Men wilde vooral een geest van onthechting en offervaardigheid stimuleren in een periode waar de aandacht juist meer uitging naar stijgende welvaart en bewapeningsuitgaven.

De parochies voerden het uit en verspreidden de vastenzakjes en de landelijke organisatie selecteerde elk jaar de ontvangen projectaanvragen. In het begin verzorgde Actie voor God de publiciteit. In totaal gingen 14 nationale vastenacties vanaf 1965 samenwerken in het internationale overkoepelend orgaan CIDSE, de Internationale werkgroep voor sociaal-economische ontwikkeling. De internationale vastenacties hadden een open oog voor sociaal en politiek onrecht en steunden het verzet daartegen.

De ontwikkelingsorganisaties Vastenaktie en Cebemo fuseerden in 1965. Men wilde krachten bundelen en de doelmatigheid en efficiency vergroten. Cordaid ontstond eind 1999 uit een fusie van twee katholieke ontwikkelingsorganisaties: Memisa Medicus Mundi (1925) en Mensen in Nood (1914), en tegelijkertijd werd een intensieve samenwerking aangegaan met Bilance (de fusieorganisatie van Vastenaktie en Cebemo). Vastenaktie was daarmee medeoprichter van Cordaid. Eind 2011 werd het campagne-samenwerkingsverband met Cordaid beëindigd.