In differentiaalmeetkunde, een deelgebied van de wiskunde, kan men aan elk punt x van een gladde (of differentieerbare) variëteit een vectorruimte hechten, die de coraakruimte op x wordt genoemd. Meestal wordt de coraakruimte als de duale ruimte van de raakruimte op x gedefinieerd, al zijn er directere definities in omloop. De elementen van de coraakruimte worden coraakvectoren genoemd.