Vijfde Lateraans Concilie

Het Vijfde Lateraans Concilie (1512 - 1517) te Rome werd samengeroepen door paus Julius II en door paus Leo X bekrachtigd. De behandelde onderwerpen waren de behoefte aan hervormingen van het kerkelijk bestuur, het ontstaan van een atheïstische filosofie, de wrijvingen tussen de bisschoppen en de kloosterorden. Men was ook niet gelukkig met het door koning Lodewijk XII van Frankrijk in 1511 bijeengeroepen concilie in Pisa.

Bulla monitorii et declarationis

Dit concilie veroordeelde de filosofie van Averroes (1126-1198). Het Concilie van Pisa (1511) werd ongeldig verklaard. De rechten van de bisschoppen werden omschreven. Er werden verbeterde decreten afgekondigd.

Cristoforo Marcello, In quarta Lateranensis Concilii sessione habita oratio, 1513
Voorganger:
Concilie van Ferrara-Florence
Vijfde Lateraans concilie
1512 - 1517
Opvolger:
Concilie van Trente