Centrale Raad van Beroep

Nederlands rechterlijk college

De Centrale Raad van Beroep (afgekort CRvB) is het hoogste rechterlijk college in Nederland in een deel van de bestuursrechtelijke geschillen en spreekt recht in een deel van de zaken waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Het gaat hierbij met name om zaken op het gebied van sociale zekerheid en ambtenarenrecht. Ook is de Centrale Raad van Beroep de eerste en enige rechter in geschillen betreffende de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

Centrale Raad van Beroep
Type bestuursrechter in hoger beroep, rechter in eerste en enige aanleg
Werktalen Nederlands
Jurisdictie Vlag van Nederland Nederland
Zittingsplaats(en) Utrecht
Website
CRvB op rechtspraak.nl
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

Tegen uitspraken van de rechtbank op het gebied van sociale-zekerheidsrecht en ambtenarenrecht staat dus hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep.

De Centrale Raad van Beroep wordt geleid door een bestuur; bestaande uit de president, een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid. De Centrale Raad van Beroep kent als organisatorische eenheden drie werkstromen, een Bedrijfsbureau en een Wetenschappelijk Bureau.

De Centrale Raad van Beroep is gevestigd te Utrecht, op het adres Vrouwe Justitiaplein 1, 3511 EX Utrecht.

Presidenten bewerken

De volgende personen waren achtereenvolgens president van de Centrale Bureau van Beroep vanaf 1903:

Ambtsperiode Naam
1903–1914 E. Fokker
1914-1919 R.P. Cleveringa
1919-1933 H. Reuyl
1933-1939 A.I.M.J. baron van Wijnbergen
1939-1940 C.M.A. Bijleveld
1940-1946 E.J. Beumer
1946-1949 G.M.A. Smeenk
1949-1956 J. Kuiper
1956-1970 H.L. Hoogenhuis
1970-1975 A. Blom
1975-1984 C.J.A. Koning
1984-1990 W.H. Schipper
1990-1995 A.G. van Galen
1995-2001 H. Bekker
2001-2007 J.G. Treffers
2007-2018 Th.G.M. Simons
2018–heden T. Avedissian

Werkstroom Ambtenaren, Voorzieningen en Internationale Kamer bewerken

Binnen de werkstroom Ambtenaren, Voorzieningen en Internationale Kamer zijn teams werkzaam die deels in hoger beroep en deels in eerste aanleg geschillen behandelen over onder meer de (militaire) ambtenarenwet en wetten betreffende oorlogs- en vervolgingsslachtoffers, en onder meer de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Langdurige Zorg, studiefinanciering, volksverzekeringswetgeving (ANW, AOW en AKW) en internationaal recht.

Werkstroom Bijstand bewerken

Binnen de Werkstroom Bijstand zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer de bijstandswetgeving.

Werkstroom Sociale Verzekeringen bewerken

Binnen de werkstroom Sociale Verzekeringen zijn teams werkzaam die in hoger beroep geschillen behandelen over onder meer: de arbeidsongeschiktheidswetgeving (WIA, WAO, WAZ, WAJONG en ZW), dagloonzaken, verzekeringsplicht, Werkloosheidswet en de Toeslagenwet.

Bedrijfsbureau bewerken

Bij het Bedrijfsbureau van de Centrale Raad van Beroep zijn de volgende taken ondergebracht:

  • personeelsbeheer, werving en selectie, Arbobeleid, personeelsbeleidsadvisering;
  • communicatie en managementinformatie;
  • bestuursondersteuning, kwaliteitszorg en controlling;
  • financiën;
  • automatisering;
  • huisvesting;
  • repro;
  • bodedienst.

Wetenschappelijk Bureau bewerken

De medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau van de Centrale Raad van Beroep verrichten onderzoekswerk voor, en bieden tevens ondersteuning aan, interne commissies van de Centrale Raad van Beroep, waaronder de commissie bestuursrecht en bestuursprocesrecht. Deze commissies van de Centrale Raad van Beroep zijn ingesteld voor de advisering over algemene onderwerpen die de gehele Centrale Raad van Beroep aangaan. Met soortgelijke bureaus bij de andere hoger beroepscolleges (Hoge Raad, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven) worden contacten onderhouden.

Externe link bewerken