Gerechtshof Amsterdam

Het Gerechtshof Amsterdam is een Nederlands gerechtshof dat zaken van de rechtbank Amsterdam en Noord-Holland in hoger beroep behandelt. Het ressort omvat het grootste deel van de provincie Noord-Holland (behalve het Gooi). Het is daarmee het kleinste ressort sinds de herziening van de gerechtelijke kaart op 1 januari 2013.

Gerechtshof Amsterdam
Het Paleis van Justitie aan het IJ
Type Hogerberoepsrechter
Jurisdictie Ressort Amsterdam (arrondissementen Amsterdam en Noord-Holland)
Zittingsplaats(en) Alkmaar, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer
Samenstelling
Benoeming Bij koninklijk besluit
Website
Gerechtshof Amsterdam

Het hof heeft zijn zetel in het Paleis van Justitie op het IJdock (schiereiland in het IJ), met als straatnaam IJdok.

Naast belasting-, dagvaardings-, rekest- en strafzaken behandelt het gerechtshof Amsterdam met uitsluiting van de andere hoven zaken op het gebied van het ondernemingsrecht de Ondernemingskamer en tuchtzaken betreffende het notariaat en gerechtsdeurwaarders.