Bindingshoek

De bindingshoek is een hoek die gevormd wordt door twee bindingen op eenzelfde atoom. Zij kunnen berekend worden aan de hand van de VSEPR-theorie. In veel gevallen wijkt de werkelijke hoek soms veel, soms weinig af van de ideale waarde. Zo verschilt de bindingshoek in waterstofsulfide (92°) veel meer van de ideale tetraëdrische bindingshoek (109°) dan die in water (104,5°). Bindingshoeken geven informatie over de energieniveaus in moleculen en daarmee ook over reactiemogelijkehden en stabiliteit.

Chemische binding
Dipool-dipoolinteracties
Dipool-dipoolinteracties
Moleculen (intramoleculair)

Moleculen (intermoleculair)

Zouten

Metalen

Covalente netwerken

Theorieën

Eigenschappen

Portaal  Portaalicoon  Scheikunde
B. p. V. p. Moleculaire geometrie Hoek(en) Voorbeeld Structuur
2 0 lineair 180° BeCl2 Linear-3D-balls.png
3 0 trigonaal planair 120° BF3 Trigonal-3D-balls.png
2 1 geknikt 120° SO2 Bent-3D-balls.png
4 0 tetraëder 109,5° CH4 AX4E0-3D-balls.png
3 1 trigonale piramide 109,5° NH3 AX3E1-3D-balls.png
2 2 gebogen 109,5° H2O Bent-3D-balls.png
5 0 trigonale bipiramide 90°, 120° PCl5 Trigonal-bipyramidal-3D-balls.png
4 1 seesaw 90°, 120°, 180° SF4 AX4E1-3D-balls.png
3 2 T-vormig 90°, 180° ClF3 AX3E2-3D-balls.png
2 3 lineair 180° XeF2 AX2E3-3D-balls.png
6 0 octaëder 90° SF6 AX6E0-3D-balls.png
5 1 vierkante piramide 90° BrF5 AX5E1-3D-balls.png
4 2 vierkant planair 90° PtCl4 Square-planar-3D-balls.png
5 2 pentagonaal planair 72° XeF5- Pentagonal-planar-3D-balls.png
6 1 pentagonale piramide 90°, 72° IOF52− Pentagonal-pyramidal-3D-balls.png
7 0 pentagonale bipiramide 90°, 72° IF7 Pentagonal-bipyramidal-3D-balls.png