De bindingslengte is de afstand van een binding gemeten tussen de kernen van de twee atomen die gebonden zijn. Zij werd traditioneel uitgedrukt in ångström, in nieuwere benaderingen gebeurt dit in picometer (1 Å = 100 pm).

Chemische binding
Dipool-dipoolinteracties
Dipool-dipoolinteracties
Moleculen (intramoleculair)

Moleculen (intermoleculair)

Zouten

Metalen

Covalente netwerken

Theorieën

Eigenschappen

Portaal  Portaalicoon  Scheikunde

Tabel bewerken

Binding Bindingslengte
in Å in pm
H−H 0,74 74
C−H 1,08 108
C−C 1,54 154
C−C (aromatisch) 1,40 140
C=C 1,35 135
C≡C (drievoudige verbinding) 1,21 121
C−F 1,38 138
C−Cl 1,76 176
C−Br 1,94 194
C−I 2,14 214
C−O 1,43 143
C=O 1,22 122
C−N 1,47 147
C≡N 1,16 116
As−H (arsine) 1,519 151,9
P−H (fosfine) 1,42 142
Sb−H (stibine) 1,707 170,7
Bi−H (bismutine) 1,7759 177,59
N−H 1,01 101
O−H 0,96 96
O−O (peroxide) 1,49 149
F−F 1,42 142
Cl−Cl 1,99 199
Br−Br 2,28 228
I−I 2,6 260

Trends bewerken

Als we de halogeenreeks H−F, H−Cl, H−Br en H−I bekijken, of de reeks F−F, Cl−Cl, Br−Br en I−I, dan is te zien dat de bindingslengte toeneemt met de grootte van de bindende atomen waaruit de molecule bestaat.

Als we kijken naar de reeds C−C, C=C en C≡C, dan is merkbaar dat de bindingslengte afneemt met stijgend aantal bindingen tussen de koolstofatomen (bindingsorde).