Hoofdmenu openen

Bijzondere wetenschappelijke vorming

De bijzondere wetenschappelijke vorming (BWV) is een studierichting in het Vlaamse onderwijs. De BWV is een bijkomend (zevende) jaar algemeen secundair onderwijs dat alleen nog kan gevolgd worden in Antwerpen, Gent, Kortrijk, Brussel en Leuven.[1] [2] [3] [4] [5]
In 2009-2010 volgden 47 leerlingen deze richting. Dit is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs, meer specifiek op de wiskundig-wetenschappelijke richtingen. Het is bedoeld voor studenten die uit richtingen komen met minder wiskunde en wetenschappen op het programma, maar die toch dergelijke richting willen gaan studeren in het hoger onderwijs. Het programma bestaat voor het overgrote gedeelte uit wiskunde en wetenschappelijke vakken aangevuld met enkele uren informatica, zakelijk Nederlands of levensbeschouwing. De inhoud van de leerstof loopt voor alle vakken gelijk met die van diezelfde vakken uit een 3de graad Wetenschappen-Wiskunde ASO, voor sommige vakken aangevuld met leerstof van de 2de graad.

Deze zeer gespecialiseerde richting was aanvankelijk bedoeld als voorbereiding op de studies van burgerlijk ingenieur en op de Koninklijke Militaire School. Het werd vooral gevolgd door leerlingen die in het ASO minder dan 8 uur wiskunde per week hadden gevolgd of niet geslaagd waren voor het toelatingsexamen voor burgerlijk ingenieur. Door de afschaffing van het toelatingsexamen burgerlijk ingenieur in Vlaanderen in 2000, en de aanpassing van het curriculum van deze studie kreeg het programma een andere invulling, onder meer met het oog op het toelatingsexamen arts-tandarts (sedert 2002).

In het Franstalig onderwijs bestaat de tegenhanger septième année préparatoire aux études supérieures onder meer te Brussel, Luik, Louvain-la-Neuve, Namen, Charleroi, Theux en Bergen. In het Waalse en Brusselse gewest is dit voorbereidend jaar meer uitgebouwd en beter georganiseerd dan in Vlaanderen, deels omdat het secundair onderwijs over het algemeen er een lager peil heeft.

In de voormalige Koninklijke Cadettenschool van het leger bestond iets dergelijks als "voorbereidende divisie".

Externe linksBewerken