Algemeen secundair onderwijs

Het algemeen secundair onderwijs (aso of a.s.o.), vroeger en nu ook nog vaak in spreektaal humaniora genoemd, is een onderwijsvorm in Vlaanderen. Het aso volgt op de eerste graad (de observatiegraad) van het secundair onderwijs en wordt ingedeeld in een tweede (de oriëntatiegraad) en derde graad (de determinatiegraad). Een graad bestaat uit twee leerjaren.

Sinds het schooljaar 2021-2022 spreekt men in het derde jaar secundair onderwijs niet langer over aso, maar over opleidingen binnen de doorstroomfinaliteit. De doorstroomfinaliteit wordt vaak afgekort met de letter D. Ook de studierichtingen veranderen van naam en worden algemener ingevuld: economische wetenschappen, humane wetenschappen, moderne talen (nieuwe richting), natuurwetenschappen, Latijn, Latijn-Grieks, bouwwetenschappen (behoorde tot het vroegere tso), technologische wetenschappen (behoorde tot het vroegere tso).

Een vergelijkbare onderwijsvorm in Nederland is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo).

EigenheidBewerken

De term 'algemeen' wijst op de algemene vorming via vakken als Nederlands, Frans, Engels, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde en wetenschappen. Algemeen wordt hier ook gezien als het tegenovergestelde van gespecialiseerd. De gemeenschappelijkheid van de studierichtingen binnen het aso is groter dan de verschillen. Deze vorming bereidt voor om verder te studeren aan een universiteit of een hogeschool. Ze is niet gericht op concrete vaardigheden of beroepsbekwaamheid die onmiddellijk op de arbeidsmarkt kunnen worden gebruikt. Een kleine 40% van de Vlaamse jongeren behaalt een diploma secundair onderwijs in het aso (cijfers van het departement, 2006-2007).

StudierichtingenBewerken

De studierichtingen verschillen slechts voor 5 à 8 uur van elkaar. Het gemeenschappelijk deel blijft dus groot.

Hieronder ziet u een lijst van de oorspronkelijke aso-richtingen, die vanaf september 2021 jaar na jaar vervangen worden door de nieuwe richtingen uit de doorstroomfinaliteit:

 • Tweede graad (enkel nog in het vierde jaar secundair)
  • Economie (al dan niet in combinatie met moderne talen, wetenschappen of wiskunde)
  • Grieks (al dan niet in combinatie met moderne talen of wiskunde)
  • Latijn-Grieks
  • Humane wetenschappen, voorheen menswetenschappen genoemd; werd later toegevoegd, als omvorming van de normaalschool.
  • Latijn (al dan niet in combinatie met wetenschappen, moderne talen of wiskunde)
  • Sportwetenschappen
  • Wetenschappen (al dan niet in combinatie met wiskunde of topsport)
  • STEM
 • Derde graad = verdere uitsplitsing; de combinaties met wiskunde kunnen met 6 of 8 lestijden wiskunde worden aangeboden.
  • Economie-moderne talen
  • Economie-sport
  • Economie-wetenschappen
  • Economie-wiskunde
  • Grieks-Latijn
  • Grieks-moderne talen
  • Grieks-wetenschappen
  • Grieks-wiskunde
  • Humane wetenschappen
  • Latijn-moderne talen
  • Latijn-wetenschappen
  • Latijn-wiskunde
  • Moderne talen-topsport
  • Moderne talen-wetenschappen
  • Moderne talen-wiskunde
  • Wetenschappen-sport
  • Wetenschappen-topsport
  • Wetenschappen-wiskunde
  • STEM
  • Wiskunde-topsport
 • bijzondere pedagogie in tweede en derde graad:

Een schoolweek in het aso duurt 32 tot 34 lesuren (van 50 minuten).

In de derde graad richt men sinds 2004-2005 ook een vrije ruimte van 1 à 4 lesuren in, de zogenaamde "seminaries", waarin scholen en leerlingen in beperkte mate zelf hun vakkenpakket kunnen kiezen. Sommige scholen vullen deze tijd ook zonder keuze in door bijvoorbeeld een extra uur Duits, Spaans of Engels te geven. In deze "vrije ruimte" kan het pedagogisch project van de school gestalte krijgen.

Na het behalen van het diploma secundair onderwijs kan er eventueel nog een voorbereidend leerjaar op het hoger onderwijs bijzondere wetenschappelijke vorming gevolgd worden.

HistorischBewerken

Het aso werd vroeger de humaniora genoemd en bestond uit de klassieke of oude humaniora, met Latijn (+ soms Grieks), en de moderne of nieuwe humaniora, zonder Latijn in het vakkenpakket. Deze term wordt nog vaak in het dagelijks woordgebruik aangewend. Zes schooljaren werden verdeeld in de eerste drie (lager secundair onderwijs) en de laatste drie (hoger secundair onderwijs). Het voorlaatste jaar van de humaniora was de poësis-klas, het laatste jaar de retorica-klas. Het aantal studierichtingen was beperkter. In het hoger secundair onderwijs bestond deze uit:

 • De Latijnse
  • Latijn-Wiskunde
  • Latijn-Grieks
  • Latijn-Wetenschappen
 • De Moderne
  • Wetenschappen A (meer Wiskunde)
  • Wetenschappen B (meer Wetenschappen)
  • Economische
  • Humane wetenschappen

Over twee jaar zal EE (elektriciteit elektronica) toegevoegd worden.

Een merkwaardig feit was dat in dit systeem de leerjaren terugtelden. Zo begon men bv. in de zesde Latijnse en studeerde men af na de eerste Latijnse.

Bij de geleidelijke invoering van het VSO vanaf 1970 werd de naam humaniora (oneigenlijk) gebruikt door scholen die daarmee wilden aangeven dat hun peil kon wedijveren met de (klassieke) humaniora: Sporthumaniora, een combinatie van sport en wetenschappelijke vakken op een hoog niveau; Kunsthumaniora, beeldende kunsten met een sterke ondersteuning van wiskunde (m.i.v. wetenschappelijk tekenen), wetenschappen, en kunstgeschiedenis; klassieke muziekopleiding met sterke basis kunstgeschiedenis en AML (ritmiek, gehoor, intonatie,...); Technische humaniora, in scholen waar technologie (elektriciteit, mechanica, informatica) werd gecombineerd met 6 uur wiskunde, en algemene vakken (ook talen) op een hoog niveau, meestal in de richting industriële wetenschappen. Deze scholen wilden daarmee benadrukken dat hun richtingen ook kansen bieden op hoger onderwijs.

Spelling afkortingBewerken

De afkorting van "algemeen secundair onderwijs" wordt sinds 2006 in de officiële Nederlandse spelling met kleine letters geschreven en eventueel met puntjes: dus a.s.o. of 'aso'. De puntjes dienen ter onderscheid met de gelijkluidende verkorting van asociaal, maar kunnen worden weggelaten als de context een misverstand onwaarschijnlijk maakt.[1] De Nederlandse Taalunie hanteert aso.[2]

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken