Begrijpen

vermogen om na te denken over een object

Begrijpen is een mentaal proces waarbij verband wordt gelegd tussen oorzaak en gevolg. De mate waarin er sprake is van een werkelijk begrip is daarnaast afhankelijk van in hoeverre de context hierbij betrokken wordt.

Zie ookBewerken