Algemene Administratie Douane en Accijnzen

De Belgische douane, officieel Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen(AAD&A), is een Belgische overheidsdienst die belast is met het toezicht op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen en de inning van accijnzen, en die ook bevoegd is in bepaalde gemeenrechtelijke zaken. Belgische douaniers zijn bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de wetten betreffende het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen.[1]

AAD&A is onderdeel van de Belgische Federale Overheidsdienst Financiën, en bestaat uit een centrale component (Brussel) en 7 regionale centrumdirecties (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Luik). Deze laatsten staan in voor het definiëren en opvolgen van de operationele doelstellingen van hun regio, alsook voor het beheren van de regionale middelen. Enkel de regionale diensten van het departement Opsporing vallen onder de bevoegdheden van de centrale diensten in Brussel.[2]

Missie van de AAD&ABewerken

De voornaamste opdracht van de douaneautoriteiten bestaat er uit toezicht te houden op het internationale handelsverkeer van de Unie en daardoor bij te dragen tot eerlijke en open handel, de uitvoering van de externe aspecten van de interne markt, van het gemeenschappelijk handelsbeleid en van ander gemeenschappelijk beleid van de Unie dat verband houdt met de algemene veiligheid van de toeleveringsketen.[3]

DepartementenBewerken

 • Diensten van de Administrateur-generaal
  • Inspectie & integriteit
  • Algemene zaken
  • Crisiscel - Terrorisme
  • Nationaal Expertise Centrum Douane & Accijnzen (NECDA - CENDA)
 • Operationele coördinatie en organisatiebeheer
 • Informatiemanagement
 • Algemeen beleid
 • Wetgeving
 • Processen en methodes
 • Marketing
 • Boekhouding
 • Risicomanagement & Datamining
 • Geschillen en Administratieve beroepen
 • Opsporing
 • Operaties

Verschillende graden binnen de AAD&ABewerken

Graadkenteken Niveau Titel
  D Administratief medewerker
  D Financieel medewerker
Graadkenteken Niveau Titel
  C Administratief assistent
  C Financieel assistent
Graadkenteken Niveau Titel
  B Financieel deskundige
  B Fiscaal deskundige
Graadkenteken Niveau Titel
  A1 Attaché
  A2 Attaché
Graadkenteken Niveau Titel
  A3 Adviseur
  A4 Adviseur-generaal
Graadkenteken Niveau Titel
  A5 Administrateur
  AG Administrateur-generaal

DienstvoertuigenBewerken

De Belgische douane wijzigde in 2017 de belijning op haar voertuigen. De oude belijning met gele streep was equivalent aan de toenmalige rijkswacht (oranje streep) en gemeentepolitie (blauwe streep). Ze gaat nu mee in de stijl van de federale politie, de lokale politie en de militaire politie.[4]

Museum en monumentenBewerken

Het officieel museum van de Douane is gevestigd in het hoofdkantoor van de Douane te Antwerpen.

Monument voor de opgeheven grenspost te Wuustwezel.

Externe linksBewerken