Al-Andalus

in historiografie, de gebieden van het Iberische schiereiland onder moslimoverheersing tussen 711 en 1492

Al-Andalus (Arabisch الأندلس) is de naam die de Moorse veroveraars gaven aan het door hen veroverde gedeelte van het Iberisch Schiereiland. Al-Andalus mag niet worden verward met de huidige Spaanse autonome regio Andalusië.

Perioden van de geschiedenis van Al-Andalus.
1. Het Omajjaden rijk
2. Het emiraat en kalifaat van Córdoba
3. Al-Andalus onder de Almoraviden en Almohaden
4. Emiraat Granada.

Omschrijving bewerken

De naam heeft niet alleen specifiek betrekking op het emiraat Córdoba (756–929) en het kalifaat Córdoba (929–1031) en de latere taifa's, maar is ook van toepassing op het gehele gebied onder Moorse overheersing (711–1492) in het algemeen.

Gedurende de jaren van de Reconquista werd met Al-Andalus het door de Moren beheerste gebied bedoeld in de vroegere Romeinse provincies Hispania Baetica, Hispania Lusitania en Hispania Tarraconensis, waarbij de noordgrens met de jaren steeds zuidelijker kwam te liggen. Al-Andalus komt van "Al-Vandaluz" en is een verbastering van de Arabische naam voor "gebied van de Vandalen". Dit was een Germaans volk dat zich, tijdens de Grote Volksverhuizing in de 4e en 5e eeuw, strijdend vanuit het noordoosten richting Zuidwest-Europa verspreidde. Zij vestigden zich voor een korte tijd in Zuid-Spanje, maar onder druk van de na hen binnenvallende Visigoten staken ze later de Straat van Gibraltar over, vestigden het Vandaalse Rijk, voornamelijk gelegen in de kuststreek van Noord-Afrika rondom hun hoofdstad Carthago, en gingen uiteindelijk op in de Noord-Afrikaanse bevolking. Ondanks het feit dat de Visigoten veel langer over Iberië heersten dan de Vandalen, noemden de latere Moren het gebied als pars pro toto toch Al-Andalus 'gebied/land van de Vandalen' omdat ze in het huidige Tunesië al eerder in aanraking kwamen met de Vandalen.

Klassenmaatschappij bewerken

Toen de Moren de Visigotische overheersers verdreven werd Iberië een onderdeel van de islamitische veroveringen. Er ontstond vanaf 750 na Chr. een onafhankelijke staat onder leiding van Abd al-Rahman I en zijn daarop volgende Omajjaden dynastie. Córdoba werd de nieuwe hoofdstad van het gebied en werd langzaam maar zeker uitgebouwd tot een cultureel centrum dat wedijverde met Bagdad, de toenmalige hoofdstad van het islamitische kalifaat. De Iberische Omajjaden legden het jodendom en christendom een aantal beperkingen op in hun godsdienstbeleving. Deze lagen vooral in het niet meer mogen luiden van klokken, het actief bekeren of het bouwen van nieuwe kerken of synagogen, zoals in het oosten reeds vastgelegd in het Pact van Omar. Deze beperkingen hadden geen betrekking op het dagelijks leven en diverse joden klommen op tot hoge posities binnen de heersende klasse van het kalifaat en later de taifa's (stadstaten). Hoewel er in deze staat, zeker vlak na de verovering van Iberië, meer vrijheid van levensovertuiging was dan in middeleeuwse christelijke staten, vonden er soms pogroms plaats tegen joden en christenen, zoals de grote anti-joodse pogrom in Granada in 1066. Ook was het moslims verboden om hun geloof vaarwel te zeggen, met de executie als doodstraf. Ook intellectuelen van wie de denkbeelden buiten de soennitische orthodoxie lagen (zoals sjiisme, kharidjisme en ibadisme), wachtte dit lot.

De Moren hieven belasting op grondeigendom in natura, en verdeelden de zo verkregen grond weer onder de arme boeren (Zakāt). Zo raakte de christelijke adel en kerk in Al-Andalus langzaam zijn monopolie op landbouwgrond kwijt, en nam de rurale armoede en kindersterfte onder kleine boeren sterk af. Ook introduceerden de Moren nieuwe landbouwtechnieken. Daardoor groeide de voedselproductie, de bevolking en de levensverwachting in Al-Andalus veel sneller dan in de rest van Europa.[1]

Door dit succes ontstond er brede koopkracht, waardoor ook de industrie en handel het heel goed deden. Door de herverdeling van grond en rijkdom werd de islam een populaire godsdienst onder arme Iberiërs, en velen keerden zich af van de Roomse Kerk, aangetrokken door de belastingvoordelen en hogere sociale status voor moslims.[bron?] Daarom werd de Andalusische islam door Roomse en adellijke leiders elders in Europa soms als een grote politiek-economische bedreiging ervaren.[bron?]

Op 30 december 1066 vond een grote pogrom plaats in Granada toen moslims het grootste deel van de joodse gemeenschap uitmoordden met enkele duizenden doden als gevolg, al zijn specifieke getallen voor het aantal slachtoffers lastig te geven en waren de getallen die onderhevig aan een hyperbool.[2] De joodse vizier Joseph ibn Naghrela werd gekruisigd en de joodse wijk verwoest.[3]

Betekenis voor West-Europa bewerken

Nadat de taifa Toledo veroverd was door Alfons VI in 1085 en hij Toledo al snel tot de hoofdstad van zijn koninkrijk gemaakt had, groeide Toledo uit tot het intellectuele centrum van Europa, een christelijke stad waar het Arabisch de taal van kennisoverdracht en cultuur bleef. Na de komst van de Almoraviden in Al-Andalus werd Toledo een toevluchtsoord voor veel gearabiseerde joden en christenen (Mozaraben) die vluchtten voor de intolerantie en wreedheid van deze orthodoxe Almoraviden[4]. Deze vluchtelingen brachten hun culturele erfenis mee en nadat Toledo ook uitgeroepen was tot zetel van de aartsbisschop, stroomden steeds meer noordelingen toe die hier vaak voor het eerst in contact kwamen met de Arabische taal en cultuur. De Castiliaanse christelijke monarchen en kerkvorsten leverden hun bijdragen aan de uitgebreide bibliotheekcollecties. Aartsbisschop Raimundo (tussen 1125 en 1151 aartsbisschop van Toledo) benoemde de instituten die verbonden waren aan de grote bibliotheken aldaar tot de "Vertaalschool". Het was dankzij dit instituut dat de rest van Europa en het Latijnse christendom toegang kreeg tot het grote filosofische en wetenschappelijke geheel van werken dat in de voorafgaande eeuwen in Bagdad, aldaar in het zogenaamde Huis der Wijsheid, uit het Grieks in het Arabisch vertaald was.

Geografische indeling bewerken

 
De geografische indeling van Al-Andalus

Chronologie bewerken

Islamitische rijken in Al-Andalus

Vlag Naam Hoofdstad Begin Einde Regeerperiode Opmerking
  Omajjaden Córdoba 711 750 39 jaar
  Abbasiden Córdoba 750 756 6 jaar
  Emiraat Córdoba Córdoba 756 929 173 jaar
  Kalifaat Córdoba Córdoba 929 1031 102 jaar
  Eerste Taifa periode - 1009 1110 101 jaar 37 taifa's
  Almoraviden 1085 1145 60 jaar
  Tweede Taifa periode - 1140 1203 63 jaar 23 taifa's
  Almohaden Sevilla 1147 1238 91 jaar
  Derde Taifa periode - 1232 1287 55 jaar 11 taifa's
  Nasriden Emiraat Granada Granada 1238 1492 254 jaar Wordt ook wel de laatste taifa genoemd.

De Meriniden regeerden verschillende keren over een klein stukje in het zuiden van Iberië.

Gouverneurs van Al-Andalus 712–756 bewerken

Kaartengalerij bewerken

Zie ook bewerken

Zie de categorie Al-Andalus van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.