Adviescollege

Een adviescollege adviseert de regering over wet- en regelgeving. Adviescolleges kunnen algemeen ook zelf met beleidsvoorstellen komen.

Adviescolleges in NederlandBewerken

Nederland kent vaste en tijdelijke adviescolleges. Vaste adviescolleges die adviseren over wetgeving en bestuur worden, conform artikel 79 van de Grondwet, ingesteld bij of krachtens een wet. In zo'n instellingswet staat hoe de inrichting en samenstelling van het college eruitziet en wat de bevoegdheden zijn. Een aantal adviescolleges is direct in de Grondwet terug te vinden, dit zijn: de Raad van State (art. 73-75 Grondwet), de Algemene Rekenkamer (art.76-78 Grondwet) en de Nationale Ombudsman (art.78a Grondwet). Deze drie colleges zijn adviescolleges, maar hebben een bijzonder status - het zijn Hoge Colleges van Staat.

Nederland kent een groot aantal adviescolleges. In 2008 kent Nederland de volgende adviescolleges:

Daarnaast kunnen ook andere organisaties zoals bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau en de Raad voor de rechtspraak adviestaken hebben. Maar het geven van advies is niet hun kerntaak.

Externe linkBewerken