Hoge Colleges van Staat

in de Grondwet genoemde onafhankelijke staatsinstellingen

De Nederlandse staatsinrichting kent enkele Hoge Colleges van Staat. Kenmerk van deze colleges is dat in de Nederlandse Grondwet is vastgelegd dat ze zelfstandig en onafhankelijk zijn.[1]

De Hoge Colleges van Staat zijn:

In de Rijksbegroting worden een aantal organisaties in hetzelfde hoofdstuk behandeld als de Hoge Colleges van Staat, maar behoren daar niet toe. Dat zijn:

Geen Hoge Colleges van Staat zijn:

De Hoge Raad der Nederlanden wordt vaak als Hoog College van Staat beschouwd, maar de Hoge Raad is dit officieel niet. Staatsrechtelijk bestaat er in Nederland een zogenaamde "scheiding van machten", waarbij elke macht onafhankelijk van de anderen fungeert. De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland en behoort staatsrechtelijk bezien tot de rechtsprekende macht.

De Hoge Raad van Adel is staatsrechtelijk evenmin een Hoog College van Staat.

Externe link bewerken