Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

adviescollege voor de Nederlandse regering en het parlement

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is een adviescollege voor de Nederlandse regering en het parlement. De Raad is ingesteld bij wet van 17 januari 2012 die op 11 februari 2012 in werking trad.[1][2]

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
RLI000 logo NL FC.png
Geschiedenis
Opgericht 2012
Structuur
Voorzitter Jan Jaap de Graeff
Plaats Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Media
Website http://www.rli.nl/

Taken en ontstaanBewerken

De taak van de raad is het zowel gevraagd als ongevraagd adviseren van de regering en beide kamers der Staten-Generaal over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Het betreft de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Concreet gaat het om volgende thema's: wonen, ruimtelijke ordening en ruimtelijk-economische ontwikkeling, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

SamenstellingBewerken

De raad bestaat uit 10 leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van hun maatschappelijke kennis en ervaring. Jan Jaap de Graeff (voorzitter), Marjolein Demmers, Pieter Hooimeijer, Niels Koeman, Jeroen Kok, Annemieke Nijhof, Ellen Peper, Krijn Poppe, Co Verdaas, André van der Zande.

De raad heeft bij de start van de tweede zittingsperiode in augustus 2016 drie junior-raadsleden aangesteld. Dit zijn Sybren Bosch, Mart Lubben en Ingrid Odegard.

Externe linkBewerken