Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

adviescollege voor de Nederlandse regering en het parlement

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is een adviescollege voor de Nederlandse regering en het parlement. De Raad is ingesteld bij wet van 17 januari 2012 die op 11 februari 2012 in werking trad.[1][2]

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Kantoor van de Raad
Geschiedenis
Opgericht 2012
Structuur
Voorzitter Jan Jaap de Graeff
Plaats Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Media
Website http://www.rli.nl/

Taken en ontstaanBewerken

De taak van de raad is het zowel gevraagd als ongevraagd adviseren van de regering en beide kamers der Staten-Generaal over strategische beleidsvraagstukken inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Het betreft de beleidsterreinen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Concreet gaat het om volgende thema's: wonen, ruimtelijke ordening en ruimtelijk-economische ontwikkeling, milieu inclusief klimaat en externe veiligheid, waterbeheer, natuurbescherming, landbouw en voedsel, verkeer en vervoer, energie en infrastructuur.

SamenstellingBewerken

De raad bestaat uit tien leden, inclusief de voorzitter. De leden zijn onafhankelijk en benoemd op basis van hun maatschappelijke kennis en ervaring. Lid zijn Jan Jaap de Graeff (voorzitter), Pallas Agterberg, Jeanet van Antwerpen, Niels Koeman, Jantine Kriens, Emmy Meijers, Karin Sluis, Krijn Poppe, Erik Verhoef en André van der Zande.

De raad heeft voor de derde zittingsperiode 2020-2024 de volgende junior-raadsleden aangesteld: Joris van den Boom, Eva Gaaff en Yourai Mol.

Externe linkBewerken